Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dan ne demek?

 - 1 sözlük, 9 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dan anlamı
Sabah vakti, tan.

-Gaziantep
*Afşin -Maraş
Karahöyük *İncesu -Kayseri
-Niğde
-Konya

dan anlamı
İç donu, pantalon.

*Yalvaç -Isparta
Hıdırlar *Nallıhan -Ankara

dan anlamı
1. İstek. 2. Alın yazısı.
dan anlamı
Sonuç, son.

-Yozgat

dan anlamı
1. Şaşma, şaşılacak şey. 2. Yalan.
dan anlamı
Seslenme ünlemi: Dan Ali buraya gel.

Zana -Amasya -

-dan anlamı
İle anlamında edat: Ahmetdan beraber gideriz.

-Bitlis

dân anlamı
1. Ters: Bütün konuştukları dânıma gitti. 2. Birinin kötülüğüne, arkasından.
dan anlamı
Yalan

Malatya

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.