Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Akkoyunlular ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"Akkoyunlular" için örnek kullanımlar

14'üncü yüzyıldan itibaren Tebriz, İlhanlılar'ın da Akkoyunlular'ın da merkeziydi.
Since the 14th century, Tabriz, İlhanlılar'ın the White Sheep Turkomans' s in the center.
Kaynak: haber.stargazete.com
Akkoyunlular, (Farsça : آغ قویونلو veya آق قوینلو, Osmanlıca : آق قوینلو, Azerice : آق قویونلو veya آغ قویونلو / Ağqoyunlu) 15. yüzyıl da
Kaynak: Akkoyunlular
Karakoyunluları'ın bu dönemde en önemli rakipleri Osmanlı Devleti ve Timur olmasına rağmen devleti yıkan darbe Akkoyunlular 'dan geldi.
Kaynak: Karakoyunlular
Bozulus, Akkoyunlular dan kalma büyük kısmı Bayındır boyu na dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim
Kaynak: Bozulus Türkmenleri
Karamanoğlu Mustafa Bey, Karamanoğulları Beyliği 'nin son temsilcisi.Tebriz 'de Akkoyunlular 'ın misafiri olarak büyüyen Mustafa Bey, 1500
Kaynak: Karamanoğlu Mustafa Bey
, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular , Eyyübiler , Moğollar , Akkoyunlular , Safeviler ve Osmanlılar Diyarbakır'a egemen olmuşlardır.
Kaynak: Diyarbakır
1468'de Tebriz Akkoyunlular hükûmdarı Uzun Hasan tarafından alındı. I. İsmail Akkoyunlu Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçıvan) yakınlarında
Kaynak: Tebriz
17 Temmuz 1487; Erdebil , Akkoyunlular - ö. 24 Mayıs 1524; Erdebil , Safevî Devleti ) Safevî Tarikatı 'nın lideri ve Safevi Devleti 'nin
Kaynak: I. İsmail
1380 yılında ölmesine rağmen Mutahharten Bey, Eretna Beyliği'ne karşı Dulkadiroğulları Beyliği ve Akkoyunlular ile ittifak kurmaya çalıştı
Kaynak: Erzincan Beyliği
Uzun Həsən, Farsca : اوزون حسن ; 1423 - 6 Ocak 1478 ), Akkoyunlular hükûmdarı olup bugünkü İran , Irak , Azərbaycan , Ermenistan ve
Kaynak: Hasan (Akkoyunlu)
Osmanlılar Karakoyunlular la müttefikken Akkoyunlular da Timur 'u desteklemişlerdi. Uzun Hasan 'ın müttefiki olan Trabzon Rum İmparatorluğu
Kaynak: Otlukbeli Muharebesi
görülmektedir. Selçuklular , Eyyubiler , Kölemenler , Akkoyunlular , Harezmşahlar , ve Anadolu Türkmenleri de hep ayni teşkilâtı sürdürmüşlerdir.
Kaynak: Alevilik
Selçukluların hakimiyet zamanından sonra Osmanlı egemenliğine geçtiği döneme kadar Akkoyunlular, Karakoyunlular ile Safeviler
Kaynak: Küllük, Iğdır
30 Ağustos 1435, Erzurum ), Akkoyunlular Hanedanı 'nın kurucusu Türkmen beyi (1402-35). Akkoyunlu aşiret reisi Kutlu Bey 'in oğlu, Uzun
Kaynak: Kara Yülük Osman Bey
İmparatorluğu 'na karşı Karamanoğulları Beyliği 'ne yardım eden Akkoyunlular ın kuvvetleri ile Fatih Sultan Mehmet 'in oğlu Şehzade Mustafa
Kaynak: Eflatunpınar
Rivayete göre Akkoyunlular zamanında bu çevrede yaşayan beş kardeş aralarında anlaşma uyarınca ayrı ayrı bölgelere yerleşirler.
Kaynak: Kıralan, Çivril
Ve İn köyü bölgeye yerleşen Akkoyunlular döneminde kurulan şimdiki yerin ismini İnköyü olarak belirlemişlerdir. Tarihçe : 1938 Dersim
Kaynak: İnköy, Hozat
terk etmiş oldugu yerleri geri almak için Venedik ve Akkoyunlular 'la anlaşması, Fatih Sultan Mehmet 'in Konya'yı zapt etmesiyle sonuçlandı.
Kaynak: Pir Ahmet
Kurdukları en büyük devle Akkoyunlular Devleti idi. Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra (1514), bazı boylar, Samavilerden
Kaynak: Büğdüz, Akyurt
1447'de tarikatın başında bulunan Şeyh Cüneyt İran'da siyasi bir güç haline gelmek için devrimci Şiî anlayışını benimsedi. Akkoyunlular '
Kaynak: Safevî Devleti

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.