Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dekadan ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

dekadan anlamı Fr. décodent
XIX yüzyıl sonlarında Fransa'da doğalcılığa karşı çıkan ve simgecilik akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad.

Güncel Türkçe Sözlük

dekadan anlamı
is. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa'da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçı: "Fakat son zamanlarda zuhur eden sembolist yahut dekadan edebiyatlar terbiye noktainazarından muzır amillerdendir." -Z. Gökalp.

Türkçe - İngilizce

dekadan anlamı
decadent

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

dekadan anlamı Fr.décadent
XIX. yüzyıl sonlarında Fransa'da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad:§ "Hatta bir kere bu kelime bulunduktan sonra ufak bir sıçrayışla dekadanlara anarşist dediler." -Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki, 44. § "… Sosyalizm, Bolşeviklik, Aristokrat, Diplomat, Tiyatro, Roman, Klasik, Romantik, Dekadan ilh." -Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 109. § "Eski şairlerimizin hemen hepsi bir dereceye kadar "dekadan" oldukları cihetle divanları âheng-i üsluplarının fevkaladeliğiyle beraber, kalbe bir şey söylemez." -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri II, 159. § "… Dekadanlar aleyhine yürüyen kimselerin himmeti dolayısıyla…" -Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, 69.

"dekadan" için örnek kullanımlar

Tamamı Fransızca şiirlerden oluşan ilk kitapları Les Syrtes (1884) ve Les Cantilènes (1886), dekadan ve simgeci şiir estetiğini
Kaynak: Jean Moréas
Ayrıca, dekadan izm ve sembolizm akımlarının İngiltere'deki dengi olan estetizm le yakından ilgiliydi. Beardsley ayrıca, son zamanlarında
Kaynak: Aubrey Beardsley

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.