Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

akmak ne demek?

 - 5 sözlük, 7 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

akmak anlamı
akmak

Güncel Türkçe Sözlük

akmak, -ar anlamı
(-den) 1. Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek: "Eskiden Sakarya, bu köprünün Altından akarmış." -S. F. Abasıyanık. 2. Bu gibi maddeler aşağıya, yere düşmek: Üstünden sular akıyor. 3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak. 4. (nsz) Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak: Kova akıyor. Dam akıyor. 5. (-e) Art arda ve toplu olarak gitmek: "Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyorlardı." -Y. Z. Ortaç. 6. (nsz) Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak: "Çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu." -R. H. Karay. 7. (nsz) Boya birbirine karışmak. 8. (-le) Sürüp gitmek: "Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar." -Y. K. Beyatlı. 9. (nsz) mec. Zaman çabuk geçmek. 10. (nsz) mec. Karışmak, katılmak. 11. (nsz) argo Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak.

Tarama Sözlüğü

akmak anlamı
1. Meyletmek. 2. Akın etmek, istilâ etmek, hücum etmek. 3. Sıyrılıp çıkmak. 4. Akın akın gitmek. 5. Koşmak.

Türkçe - İngilizce

akmak anlamı
fiil
1) flow
2) pour
3) drain
4) run
5) sluice
6) course
7) bleed
8) fall into
9) issue
10) well forth
11) splutter
12) pour itself
13) leak
14) discharge
15) drain away
16) drain off
17) run down
18) run out
19) pour out
20) stream
21) well out
22) well up

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

akmak anlamı
Ağaçlara su yürümek: Söğütler akmış.

Hisarardı *Yalvaç -Isparta

akmak anlamı
Ekmek (yiyecek).

Yeniçubuk *Gemerek, *Kangal ve köyleri -Sivas

akmak anlamı
Ağaçlara su yürümek.

Dereçine *Sultandağı Afyon

akmak eş anlamlısı

karışmak
(-e) 1. İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek: "Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı." -H. R. Gürpınar. 2. Düzensiz, dağınık olmak: "Yanıma her tarafı titreyerek sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi." -R. H. Karay. 3. (nsz) Bulanmak, duruluğunu yitirmek: Hava birden karıştı. Zihnim karıştı. 4. (nsz) Açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek: "Kaymakam işin karıştığını anlayarak..." -M. Ş. Esendal. 5. Müdahale etmek, araya girmek: "Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü." -F. R. Atay. 6. Engellemek, araya girmek. 7. Bir araya gelmek, katılmak: "Bingazi'deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı." -Ö. Seyfettin. 8. İlgilenmek, müdahale etmek, el atmak: "Ben, dedim, başkalarının soy adlarına nasıl karışabilirim?" -M. Ş. Esendal. 9. Yetkisinde bulunmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak: Bu işe belediye karışır.
katılmak
(I) (nsz, -e) 1. Katma işi yapılmak: Süte su katılmış. 2. Bir topluluğa girmek, iştirak etmek: "Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım." -N. Cumalı. 3. Ortak olmak, benimsemek: "Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi." -Ç. Altan.
katılmak
(II) (nsz) Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek: "Babam biraz surat astı, anam katıldı gülmekten." -F. R. Atay.

"akmak" için örnek kullanımlar

Zamanın akmak bilmediği, bir saniyenin bir güne dönüşmesidir sensizlik.
Flow did not know the time of a second without you is transformed into a day.
Kaynak: trt.net.tr
Ancak su akmak zorundaydı ve engel tanımaz, önü kesilirse de akacak başka bir mecra bulurdu mutlaka; öyle de oldu.
However, the water had to flow and no obstacles, the flow is cut off in front of media would have found another strong, so it has been.
Kaynak: haber7.com
Canözüne akmak istedim.
Canözüne wanted to flow.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Fluxus (Latince: akmak kelimesinden), ilk olarak 1960 yılında Litvanyalı-Amerikalı sanatçı George Maciunas tarafından John Cage'in 1957-1959
Kaynak: Fluxus
İsminin kökeni, Latince Confluentes den biraraya akmak tan gelmekte ve bundan Koblenz'de kavuşan Moselle ve Ren nehirleri
Kaynak: Koblenz
Ak- “akmak” fiilinden gelişen sözün yapısında fiilden isim yapım eki “-n” ve isimden isim yapım eki “+CI” vardır: Ak-ı-n+cı.
Kaynak: Akıncı
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Ağma kuyruklıyıldız, göktaşı
Kaynak: Ağar Han
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Kirlenmemişlik, eldeğmemişlik
Kaynak: Ak Ata
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Örneğin, kız çocuklarına
Kaynak: Ağan
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Kirlenmemişlik, eldeğmemişlik
Kaynak: Akça Han
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Ağma kuyruklıyıldız, göktaşı
Kaynak: Ürüng Ağar Toyon
Moğolca ve Tunguzcada Sür/Sir akmak, damlamak gibi manalar da ifade eder. Süne: Süne – Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Hareketli Ruh.
Kaynak: Tin (folklor)
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek gibi anlamlar taşır. Ağalbay sözcüğü, saygıdeğer demektir.
Kaynak: Ağal
Ağmak, akmak, beyazlamak, ışımak, yükselmek, yukarı çıkmak veya aşağı inmek, yaratmak gibi anlamlar taşır. Kirlenmemişlik, eldeğmemişlik
Kaynak: Ak Ana
Hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru akmak isteyeceğinden kanat üzerinde yukarı doğrultuda bir kaldırma kuvveti ortaya çıkar ve bu
Kaynak: Salma
"ж" sesi akışkanlığı ifade eder:"жэн" akmak demektir." "д" sesi birlikteliği ifade eder. " "дэ": biz "дэр дэру":biz bize. Beyaz oluş,oluşum
Kaynak: Adigece
öğrendiğinde, yani ilk şoku alır almaz, henüz meditasyon aşamasına geçmeden önce, bankadaki tüm parasını çekerek eğlence dünyasına akmak ister.
Kaynak: Yaşamak (film, 1952)
kızılırmak deprem fayıyla ayrılmış olan bu yarıktan akmak suretiyle dağların arasını oyarak bölgeyi şekillendirmiştir. Dünyanın bir çok
Kaynak: Küpeli, Özvatan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.