Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

desteklemek ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

desteklemek anlamı
(-i) 1. Destek koymak: "Kapıyı ardından destekleyip varını yoğunu amcasının şerrinden koruyacaktı." -N. Hikmet. 2. mec. Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek. 3. mec. Arka olmak, arka çıkmak: "Basında bizi destekleyen gazetecilerle görüştü." -A. Ümit.

Türkçe - İngilizce

desteklemek anlamı
fiil
1) support
2) promote
3) encourage
4) assist
5) bolster
6) uphold
7) prop
8) underpin
9) endorse
10) back up
11) shore
12) favor
13) sustain
14) sponsor
15) strengthen
16) advocate
17) buttress
18) countenance
19) stand
20) bolster up
21) indorse
22) patronize
23) brace
24) stand by
25) buoy
26) bear out
27) subordinate
28) stick up for
29) bear out
30) stanchion
31) stake
32) spoonfeed
33) fortify
34) second
35) root for
36) champion
37) nourish
38) logroll
39) identify
40) hold up
41) help forward
42) start
43) go along with
44) favour
isim
1) give countenance to
2) lend countenance to
3) keep in countenance
kelime öbeği
1) give a leg up

desteklemek eş anlamlısı

müzaheret etmek
yardım etmek, arkalamak, arka çıkmak.

"desteklemek" için örnek kullanımlar

Bu özelliğinizi farkeden cevrenizdeki insanlar sizi desteklemek istiyor.
Noticing that attribute you want to support the people around you.
Kaynak: medya73.com
Okul öncesi eğitimi desteklemek kapsamında 8 bin insanımıza ulaşmışız.
Support pre-school education within the scope of our people have reached 8 thousand.
Kaynak: haber3.com
İşte yeni yüzlere hak ettikleri şans vermek ve yaratıcılığı desteklemek tam da budur.
Here is the chance to give new faces and promoting creativity is exactly what they deserve.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Biz mümkün olduğu kadar açık toplum yapımızı güçlü bir şekilde desteklemek istiyoruz.
We have a strong structure as much as possible we want to support open society.
Kaynak: gercekgundem.com
Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation; kısaca FSF), özgür yazılım hareketi ve GNU projesini desteklemek üzere 1985 yılında
Kaynak: Özgür Yazılım Vakfı
National Academy of Design Amerika Birleşik Devletleri 'nde güzel sanatları desteklemek amacıyla kurulmuş sanat okulu. Akademi 1826 yılında
Kaynak: National Academy of Design
Necronomicon, Howard Phillips Lovecraft 'ın kendi yarattığı Cthulhu Mitosu 'nu desteklemek için çoğu öyküsünde bahsini geçirdiği kurmaca
Kaynak: Necronomicon
Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye 'de halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak
Kaynak: Emlak ve Eytam Bankası
İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı güden
Kaynak: İzcilik
Bir ideolojik fikri veya bakış açısını koşulsuz desteklemek anlamında kullanılır. Ön yargı, halk arasında genellikle bir kişinin
Kaynak: Ön yargı
Avrupa Birliği medya programları, Avrupa Birliği 'nin üye ülkeler içinde görsel-işitsel sektörü desteklemek için hazırlamış olduğu çokyıllı
Kaynak: Media Plus
Gazi Üniversitesi 'nin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini desteklemek amacıyla en kapsamlısı merkez kampüs olmak üzere çeşitli
Kaynak: Gazi Üniversitesi Kütüphaneleri
Google 'ın açık kaynaklı yazılımları desteklemek ve google ilgili programların geliştirilmesi için api ve kaynak kodu yayınlanan google
Kaynak: Google Code
Britney Spears'ın Britney albümünü desteklemek amacıyla yaptığı 68 konserden oluşan turnesi. Turne 67 Kuzey Amerika ve 1 Japonya konseri
Kaynak: Dream Within a Dream Tour
Sacrament World Tour, Amerikan groove metal grubu Lamb of God 'ın beşinci stüdyo albümü Sacrament 'i desteklemek için düzenlediği bir
Kaynak: Sacrament Tour
Ateş destek planı, belirli bir vazifede kıtaları desteklemek üzere tatbik edilecek topçu ateşi , baraj ateşleri, hava bombardımanları
Kaynak: Ateş destek planı
Layer 2 Tunneling Protocol, bilgisayar networklerinde kişisel sanal networku (VPN) desteklemek için kullanılan bir tunneling protokolüdür.
Kaynak: Layer 2 Tunneling Protocol
Besiyeri veya besiortamı, mikroorganizma ları veya hücreleri gelişimini desteklemek amacıyla laboratuvar ortamında hazırlanmış sıvı veya jel
Kaynak: Besiyeri
Atlas, mimarlık ta bir saçaklığı, balkonu ya da bir çıkmayı desteklemek için kolon ve sütun olarak kullanılan erkek figürü. İlk kez Antik
Kaynak: Atlas (mimari)
Yatırım bankası, anonim şirket lerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman
Kaynak: Yatırım bankacılığı
Resolution Tour, Amerikan groove metal grubu Lamb of God 'ın yedinci stüdyo albümü Resolution ı desteklemek için çıktığı ve hâlâ devam
Kaynak: Resolution Tour
Vikiveri veya ingilizce adıyla Wikidata, Vikipedi gibi Vikimedya projelerini desteklemek üzere işbirliği içinde düzenlenebilir veritabanı
Kaynak: Vikiveri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.