Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğa bilimleri ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

doğa bilimleri anlamı İng. Natural Sciences Alm. Natürliche Wissenschaften Fr. sciences naturelle
Zooloji, botanik, jeoloji gibi bilim dallarını içine alan ve doğadaki hayvan, bitki ve yer ile uğraşan bilim dalları topluluğu. Tabiî ilimler.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

doğa bilimleri anlamı İng. natural sciences Osm. tabiî ilimler, tabiat ilimleri Alm.Naturwissenschaften Fr. sciences naturelles
Nedensellik yasasına dayanmaları, matematiksel kuruluşları, değerleme yapmayan genelleştirici yöntemleriyle kültür bilimlerinden ayrılan, doğa araştırmalarına yönelik bilimler. // Doğa bilimleri: 1- Görevlerine göre: salt ve uygulamalı doğa bilimleri. 2- Konularına göre: canlı ve cansız doğanın bilimleri. 3- Yöntemlerine göre: a. matematiksel ve deneysel araştırmalar (fizik, kimya, dirimbilim, ruhbilim); b. betimleyici ve çözümleyici araştırmalar (bitkibilim, hayvanbilim, insanbilim), c. doğa tarihi ve doğa bilgisi (coğrafya, yerbilim, gökbilim) olarak ayrılırlar.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

doğa bilimleri anlamı İng. natural sciences
Zooloji, botanik, jeoloji gibi bilim dallarını içine alan ve doğadaki hayvan, bitki ve yerle uğraşan bilim dalları topluluğu, tabii ilimler.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

doğa bilimleri anlamı İng. natural sciences Osm. tabii ilimler
Canlı ya da cansız özdeksel olayları konu alan, tümevarım yöntemiyle alanında yasa ve öndeyilere ulaşan bilgi dalları.

Güncel Türkçe Sözlük

doğa bilimleri anlamı
ç. is. Konusu tabiat, tabiat olayları ve kanunları olan fizik, kimya, gök bilimi, biyoloji vb. bilimler, tabiat bilimleri.

Türkçe - İngilizce

doğa bilimleri anlamı
natural sciences

"doğa bilimleri" için örnek kullanımlar

Eksik kalan, doğa karşısında başarı kazanan aklı, bu kez kültür dünyasına uygulamak, doğa bilimleri koşutunda kültür bilimlerini de kurarak kültür dünyasını akılla aydınlatıp ona egemen olmaktı.
Missing occupy the mind of acclaimed in the face of nature, this time to apply to the world of culture, natural sciences, cultural sciences koşutunda establishing a culture in the world was to dominate it illuminates the mind.
Kaynak: haber.sol.org.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.