Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

durgun ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

durgun anlamı Osm. sâkin Fr. calme
(coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

durgun anlamı
sf. 1. Sakin: "Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." -R. H. Karay. 2. mec. Neşesiz, keyifsiz, sessiz: "Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." -F. R. Atay. 3. mec. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz: "Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." -Ö. Seyfettin.

Kimya Terimleri Sözlüğü

durgun anlamı İng. static Alm. statisch Fr. statique
1.Hareketli (dinamik) olmanın zıttı olan sürekli hareketsiz veya dengede olma durumu. 2.Atmosferik elektrik yükü veya diğer elektrik kaynakları nedeniyle radyo dalgaları ile olan girişim. 3.Büyümenin ve üremenin kontrol Altına alınması veya önlenmesi, bakteriyostatik gibi.

Kişi Adları Sözlüğü

Durgun anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Dingin, sakin. 2. Canlı olmayan, hareketsiz

Türkçe - İngilizce

durgun anlamı
sıfat
1) stagnant
2) still
3) calm
4) static
5) quiet
6) tranquil
7) standing
8) slack
9) flat
10) depressed
11) inactive
12) untroubled
13) serene
14) placid
15) languid
16) quiescent
17) sleepy
18) windless
19) lifeless
20) settled
21) halcyon
22) bovine
23) airless
24) unruffled
25) ditch-water
26) stock-still
zarf
1) in the doldrums

durgun eş anlamlısı

hareketsiz
sf. Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan: "Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz." -Y. K. Karaosmanoğlu.
keyifsiz
sf. 1. Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız. 2. Neşesiz.
sakin
sf. (sa:kin) 1. Hareket etmeyen, kımıldamayan. 2. Durgun, dingin. 3. Sessiz: "Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam." -S. F. Abasıyanık. 4. Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. 5. Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş: "Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu." -Y. K. Karaosmanoğlu. 6. Bir yerde oturan: "Öğle uykusuna dalmış yalı sakinleri. Rehavet çökmüş." -A. Dino.
sessiz
sf. 1. Sesi olmayan, ses çıkarmayan. 2. Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: Sessiz çalışma. 3. Ses olmayan: "Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi." -R. N. Güntekin. 4. Az konuşan, suskun. 5. Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir." -M. Ş. Esendal. 6. zf. Ses ve gürültü çıkarmadan. 7. is. db. Ünsüz.
sönük
sf. 1. Sönmüş olan: "Ağızlarında iki sönük sigarayla duran iki kız..." -Ç. Altan. 2. Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf. 3. mec. Göze çarpmayan, dikkat çekmeyen, silik: "Bu şehirde satışı bini geçmez, yerli lisanlarda sönük cerideler çıkar." -Y. K. Beyatlı.

"durgun" için örnek kullanımlar

ECB/Draghi: Parasal genişlemenin hızı ve kredi dinamikleri hala durgun.
ECB / Draghi: the dynamics of monetary and credit expansion rate is still stagnant.
Kaynak: finans.milliyet.com.tr
Kurtulduğumuz karmaşanın altında duran durgun ve sessizliği keşfedelim.
Getting rid of standing still and silent in confusion explore.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
2012 yılı malum durgun geçti ve 32 bin 400 olarak gerçekleşti bu satış.
32 thousand 400 in the year 2012 was passed, and this is known stagnant sales.
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
Bu durgun süreci yavaş yavaş aşılsa, toparlama zaman alacak.
This process slowly jerk sluggish, winding up will take time.
Kaynak: iha.com.tr
Göller, kapalı havzaları dolduran geniş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87'sini oluştururken
Kaynak: Göl
Scylla (Yunanca : Σκύλλα), Yunan mitolojisi nde, Sicilya ve İtalya arasındaki Messina Boğazı'nın durgun tarafından yaşayan Canavar.
Kaynak: Scylla
Sayfalama durgun sanal bellek sayfalarının ikincil bellekte(teker) saklanarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda ana belleğe yüklenmesi
Kaynak: Sayfalama
yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.
Kaynak: Tarım
Ölüdeniz, adı gibi durgun bir göl niteliğindedir. En fırtınalı günlerde Belceğiz kıyıları dalgalarla boğuşurken, Ölüdeniz'de sadece
Kaynak: Ölüdeniz, Fethiye
Bu kuvvetin taşıyıcısı, durgun kütlesi sıfır, spin i 1 olan ve foton denilen bir parçacıktır. Fotonun kendisinin elektrik yükü yoktur.
Kaynak: Elektromanyetik kuvvet
Vakumlanmış küreyi ovaladığında ışıma olduğunu farketmiş ve bundan yararlanarak durgun elektrik jeneratörünü yapmıştır. Dış bağlantılar
Kaynak: Francis Hauksbee
Menderes büklümlerinde durgun su birikintileri, menderesler arasındaki büklümsüz kesimlerde ise dalgalı akıntılar görülür. Bir menderesin
Kaynak: Menderes
Hareketleri daha hızlı ve devamlıdır. Bağırsak solunumu yaparlar. Göl ler ve durgun sularda sıkça bulunurlar. Yusufçuklar genelde
Kaynak: Yusufçuk
Nötrinoların çok küçük, ancak sıfır olmayan durgun kütle leri vardır. Yunan alfabesindeki ν (nü) ile gösterilir. Nötrinolar elektriksel
Kaynak: Nötrino
İletimle Isı Aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler
Kaynak: Isı aktarımı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.