Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sessiz ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sessiz anlamı
sf. 1. Sesi olmayan, ses çıkarmayan. 2. Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: Sessiz çalışma. 3. Ses olmayan: "Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi." -R. N. Güntekin. 4. Az konuşan, suskun. 5. Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir." -M. Ş. Esendal. 6. zf. Ses ve gürültü çıkarmadan. 7. is. db. Ünsüz.

Türkçe - İngilizce

sessiz anlamı
sıfat
1) quiet
2) silent
3) mute
4) muted
5) soundless
6) noiseless
7) still
8) dumb
9) voiceless
10) quiescent
11) tacit
12) hushed
13) mum
14) unvoiced
15) speechless
16) reticent
17) taciturn
18) wordless
19) nonviolent
20) tuneless
21) reserved
22) surd
23) without a sound
24) close-tongued

sessiz eş anlamlısı

suskun
sf. 1. Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti: "Suat, karım. Suskun, çok az konuşan..." -A. İlhan. 2. zf. Sessiz, sakin bir biçimde.
ünsüz
sf. 1. Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz. 2. is. db. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

"sessiz" için örnek kullanımlar

Bu özelliği kullanırken sessiz bir ortamda bulunmanıza gerek kalmadı.
When using this feature, no need for a quiet environment left.
Kaynak: merhabahaber.com
Kendi adıma sessiz kalmayı, bu konuda bir şey söylememeyi yeğledim.
For my own part to remain silent, chose not to say anything about it.
Kaynak: haberturk.com
Bu kadar haksızlığa şimdiye kadar sessiz kalması bizi üzmüştü.
Upset us so much injustice to remain silent until now.
Kaynak: sabah.com.tr
Diğer taraftansa duygularımı kontrol edebilmem için sessiz kalmalıydım.
On the other hand should have stayed quiet so I can control my feelings.
Kaynak: skorer.milliyet.com.tr
Ünsüz, sessiz ya da konsonant; m, r, g gibi, oluşması esnasında -kısmen de olsa- bir engele çarpan konuşma sesi Ünsüzler, ünlülerle
Kaynak: Ünsüz
Sessiz sinema nın aslı sessiz tiyatro ya dayanır. 1000'li yıllarda ortaya çıkan, sinematografi teknolojisi ile gelişip sessiz filmler
Kaynak: Sessiz film (oyun)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.