Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ünsüz ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

ünsüz anlamı İng. consonant Osm. samit Alm.Konsonant, Mitlaut Fr.consonne
(Derleme.. konson, sessiz harf, abanık) Ağız boşluğunda bir engele çarparak çıkan ses: b, c, d vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

ünsüz anlamı İng. consonant Osm. samit Alm.Konsonant, Mitlaut Fr.consonne
Ağız kanalında ve diğer ses organlarında bir engelleme, daralma veya kapanmayla ve bir ünlü yardımıyla çıkarılan ses: p, b, m; t, d; k, g; ç, c; f, v; y; h; s, z; ş, j; ğ, l, r. Ünsüzler ses yolundaki boğumlanma noktalarına göre dudak, diş-dişeti, damak ve gırtlak ünsüzleri; boğumlanma sırasında ses yolunun kapanma veya daralma durumuna göre patlayıcı, sızıcı ünsüzler; ses tellerinin ton verip vermemesine göre de tonlu ve tonsuz ünsüzler olarak sınıflandırılır. Boğumlanma sırasında geniz yolunun da devreye girdiği ünsüzler geniz ünsüzleridir. Diğerlerine oranla daha bol ses veren ünsüzler, akıcı ünsüzler adını alır. Bunlara bakınız»

Güncel Türkçe Sözlük

ünsüz anlamı
sf. 1. Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz. 2. is. db. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

Türkçe - İngilizce

ünsüz anlamı
isim
1) consonant
2) surd
sıfat
1) unvoiced
2) surd

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ünsüz anlamı
Cılız, cansız, güçsüz.

*Eğridir köyleri -Isparta
-Çankırı

ünsüz eş anlamlısı

gösterişsiz
sf. 1. Gösterişi olmayan, mütevazı: "Fakat fakir, gösterişsiz ve hatırsız bir adam olduğu için teşebbüsleri daima neticesiz kalmıştır." -R. N. Güntekin. 2. Gösteriş yapmayan.
konson
is. db. Ünsüz.
konsonant
is. db. Ünsüz.
sessiz
sf. 1. Sesi olmayan, ses çıkarmayan. 2. Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: Sessiz çalışma. 3. Ses olmayan: "Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi." -R. N. Güntekin. 4. Az konuşan, suskun. 5. Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir." -M. Ş. Esendal. 6. zf. Ses ve gürültü çıkarmadan. 7. is. db. Ünsüz.
şöhretsiz
sf. Ünü olmayan, ünsüz.

"ünsüz" için örnek kullanımlar

Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz uyumu Türkçe dilbilgisi ndeki ses olaylarından biridir. bir kelimeye eklenen ve ünsüz harfle başlayan yapım
Kaynak: Ünsüz benzeşmesi
Ünsüz sertleşmesi Türkçe deki ses olaylarından biridir. Bu kurala göre sert ünsüz le biten kelimeler b, c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir
Kaynak: Ünsüz sertleşmesi
Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki bir ses olayıdır. Süreksiz sert ünsüz lerle biten sözcüklerin, ünlü yle başlayan bir ek aldıklarında,
Kaynak: Ünsüz yumuşaması
Ünsüz düşmesi bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya ünsüz düşmesi
Kaynak: Ünsüz düşmesi
Yunan alfabesi yedisi ünlü , onbeşi ünsüz , ikisi ise birleşik yirmi dört modern harf ten oluşur: | width 15 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η
Kaynak: Yunan alfabesi
Yumuşak bir sessiz (ünsüz) harftir. P sert sessizi kendisinden sonra bir sesli harf gelirse B sessizine yumuşar. Kiril alfabesinin 3.
Kaynak: B
Hareke (Arapça : حركات, okunuşu: Ḥarakāt), arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek işaretlere denir
Kaynak: Hareke
He, gırtlaksı sert ünsüz olup birçok Semitik alfabede beşinci harftir. Latin , Yunan ve Kiril alfabelerinde sesli harf E olarak
Kaynak: He (İbranice harf)
Ulama, ünsüz harf ile biten bir sözcüğü, ünlü ile başlayan bir sözcük izlediğinde, birinci sözcüğün son sesinin (harfinin) ikinci kelimenin
Kaynak: Ulama
Kore alfabesi temelde 14 ünsüz, 10 ünlüden oluşur. Ayrıca 11 tane yarı ünlü (diphtong) harf bulunur. 5 tane de çift ünsüz bulunur, ama
Kaynak: Hangıl
formlarının her zaman tam bir yansıması olamaz. Ünlü ve ünsüz ler, harf lerden bahsederken başka, ses lerden bahsederken başka anlamlara gelebilir.
Kaynak: İmlâ
Ünsüz Aşamalanması (Consonant gradation): Çeşitli derecelerde ünsüz değişiminin olduğu ünsüz değişimi türüdür. b. Ünsüz Ötümlüleşmesi ve
Kaynak: Ses değişmeleri
Ayrıca Japonca hecelerin sonunda -n ünsüzü dışında bir ünsüz bulunmaz. Japonca üç farklı tipteki yazının bir kombinasyonu ile yazılır: kanji
Kaynak: Japonca
Ünsüz Harflerin Sınıflandırılması: B, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z harfleri ünsüz harflerdir. Ünsüz harfler seda
Kaynak: Türk alfabesi
Sessiz harfler : Sessiz (ünsüz) harflerin sayısı 28 tanedir.: b p m f : d t n l r : dz ts s: dzh tch ch: dsh tsh sh: g k x: X G q: h j w! ! !
Kaynak: Dongxiangca
Gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan film, yaşamını futbol sahalarında geçirmiş ünlü ve ünsüz insanların farklı
Kaynak: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.