Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

edebiyat ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

edebiyat anlamı Fr. Littérature
1. Sanatça, yani insanda estetik duyguyu heyecana getirecek değerde meydana getirilmiş şiir, sahne eseri, hikâye, roman, söylev gibi nazım veya nesir halindeki eserlerin hepsi. 2. Bu eserlerin yer aldığı sanat kolu. 3. Bu sanatı ve bu eserleri inceliyen bilim. 4. Bu bilimi konu olarak ele alan kitap (EDEBİYATÇA, EDEBİYATLIK, Littéraire; EDEBİYATÇI, Littérateur). (Edebiyat kelimesi yabancı bir kelime olduktan başka anlam bakımından konusu ile de hiç bir ilgisi olmadığından, Türkçe karşılığının bulunması gereken terimlerden biridir. Bunu için şimdiye kadar Betikler, Yazınlar, Yazna gibi karşılıklar ileri sürülmüştür.)

Güncel Türkçe Sözlük

edebiyat anlamı
is. (edebiya:tı) 1. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (II): "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim." -F. R. Atay. 2. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür: Hekimlik edebiyatı. 3. mec. İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

Türkçe - İngilizce

edebiyat anlamı
isim
1) literature
2) letters
3) polite letters
4) belles lettres

edebiyat eş anlamlısı

literatür
is. 1. Edebiyat: "Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir." -A. Ağaoğlu. 2. Kaynak: "Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder." -H. Taner.

"edebiyat" için örnek kullanımlar

Edebiyat, sanat ilkokuldan beri kasan bir şey gibi öğretiliyor.
Literature, art, anything like that since grade school taught contracted.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Tüm bunlarla sessiz sedasız bir edebiyat deneyi gerçekleşti.
All told, a literary experiment took place quietly.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Haber: Gaziantep Kolej Vakf%C4%B1'nda Edebiyat G%C3%.
News: Gaziantep College of Arts Foundation,% G% C3% C4% B1'nda.
Kaynak: haberler.com
Mehmet Şişman, çeşitli üniversitelerin rektörleri, fen, edebiyat fakülteleri dekanları katıldı.
Mehmet fat, various universities, rectors, science, literature, deans of faculties participated.
Kaynak: haberler.com
Özellikle saray çevresinde, Fars edebiyatının etkisiyle üretilen bir edebiyat anlayışı ağır basmıştır. Zaten okuryazarlığın olmadığı ya da
Kaynak: Türk edebiyatı
Arap Edebiyatı, anadili Arapça olan kavim ve ulusların ortaya koymuş oldukları edebiyat yapıtlarını kapsar. Arapça Arap Yarımadası 'nda
Kaynak: Arap edebiyatı
Kategori:Türlere göre edebiyat Kategori:Edebî türler. . Derrida, Jacques; Ronell, Avital (Autumn 1980). "
Kaynak: Edebi tarz
İngilizce edebiyat, İngilizce olarak icra edilen edebiyat türüdür. Bu alanda eser veren sanatçıların ille de İngiliz olması gerekmez.
Kaynak: İngilizce edebiyat
Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan edebiyat türünün de adını koymuş oldu. belli bir konuda görüşlerini kısa biçimde anlattığı edebiyat türüdür.
Kaynak: Deneme (edebiyat)
Belli bir tarihsel süreçte edebiyat ı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen
Kaynak: Edebiyat akımı
Edebiyat türleri ni önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım , ikincisi nesir dir. kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir.
Kaynak: Edebiyat türleri
Deneysel edebiyat, teknik ve stil açısından çeşitli yeniliklere büyük ölçüde vurgu yapan ve bunlarla karakterize olan edebiyat türü,
Kaynak: Deneysel edebiyat
Bir edebiyat ve sanat terimi olarak daha çok ilk çağlara özgü yapıtları taklit etme veya buna benzer ürünler üretme eğilimidir...
Kaynak: Arkaik (edebiyat)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.