Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

literatür ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

literatür anlamı
is. 1. Edebiyat: "Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir." -A. Ağaoğlu. 2. Kaynak: "Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

literatür anlamı
isim
1) literature

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

literatür anlamı Fr.littérature
Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü: § "Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir." -Adalet Ağaoğlu, Geçerken, 16.

literatür eş anlamlısı

edebiyat
is. (edebiya:tı) 1. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (II): "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim." -F. R. Atay. 2. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür: Hekimlik edebiyatı. 3. mec. İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.
kaynak
is. 1. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir şeyin çıktığı yer, menşe: İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre... 3. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur." -F. R. Atay. 4. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır. 5. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. 6. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. 7. mec. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. 8. fiz. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: Işık kaynağı. Isı kaynağı.

"literatür" için örnek kullanımlar

İngilizce bir terim olan Bibcode, bir dizi astronomi k veri sistemleri tarafından, literatür referans kaynaklarını belirtmek için kullanılan
Kaynak: Bibcode
Özellikle geri kalmış ülkelerde militarist literatür de psikoloji k bir hastalık olarak geçen ancak hangi açıdan ya da neden bir hastalık
Kaynak: Eşcinsel
org/wiki/Metamemory (metamemory) terimini kullanmış ve bu kavramı literatür e kazandırmıştır. 1979 yılında çalışmalarını geliştiren
Kaynak: Üstbiliş
Genellikle kültür kavram larına (müzik , literatür , tiyatro ve sinema yapıt ları) atfedilen bir olgudur. Buna göre popüler olan bir
Kaynak: Popüler
Bu terim ile özdeşleştirilerek anlatılan ve zamanla hayli zengin bir literatür oluşturmuş olan Nam-ı Kemal fıkraları nın veya, yanlış
Kaynak: Nâm-ı Kemâl fıkraları
Türkiye 'de serbest meslek tabiri literatür e daha çok belli bir işi olmayan, koşullara göre değişik işler yapabilen kişileri tarif etmek
Kaynak: Serbest meslek
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ifadesi de 1981 yılında Business Week 'te çıkan bir makalede ilk kez literatür de kullanılmıştır.
Kaynak: Dış kaynak kullanımı
bulunur, ilk cildi iki ayrı kitap halinde şizofreni 'ye ayrılmıştır ve etyolojiden tedaviye kadar şizofreni 'yi güncel literatür eşliğinde verir.
Kaynak: Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri
diyalog sürecinde oluşan duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikoloji k durumu anlatan literatür terimdir.
Kaynak: Stockholm sendromu
yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli personeldir.
Kaynak: Veteriner sağlık teknisyeni
Kendi adı ile anılan Kaprekar sayıları , Kaprekar sabiti , Kolumbiya sayıları , Harşad sayıları gibi kavram ları matematik literatür üne
Kaynak: Kaprekar
İspanyolca " chabacano ", sıfatının kökeninden türemiş ve genellikle literatür, yayıncılık, medyada özel bir isim olarak kabul edilir
Kaynak: Chabacano
O'nun çocuk literatür ünü oluşturan çalışmaları, bu literatürün oluştuğu zaman içinde bir takım kırılmalar yaşar. Bu kırılmaların kaynağı
Kaynak: Paul-Jacques Bonzon
Londra'da eğitim görmüş ve film literatür eğitimini de orada tamamlamıştır. New York Drama Sanatları ve Lee Strasberg Akademisi'ni
Kaynak: Jiah Khan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.