Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

edilgen fiil ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

edilgen fiil anlamı
bakınız» etken fiil.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

edilgen fiil anlamı İng. passive verb Osm. bina-yı mechûl Alm. Passiv, Passivum, Leide form Fr. verbe passif
Geçişli ve geçişsiz fiillerden -(I)l-/-(U)l-, -(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurulan ve öznesi belli olmayan yani fiilin gösterdiği işi yapan şahsın veya nesnenin açıkça bildirilmediği çekimli fiil: aç-ıl-, biç-il-, bul-un-, gör-ül-, sat-ıl-, önle-n-, zorla-n-, gibi: Bire doğru da akşam yemeğine oturulurdu (A.Ş. Hisar. Fahim Bey ve Biz s. 77). Kitapta yazılıymış… (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 217). Sevgilerini, özellikle de Hurrem'i o kadar büyütmüş ki, kaybetmesi önlenemezdi (T. Buğra, Yalnızlar, s. 48). Kiler daha Yarım saat evvel temizlenmiştir (R.N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 119). Müdiriyette Nihad doğrudan doğruya müteferrika komiserine götürüldü (P. Safa, Mahşer, s. 243). vb.

Güncel Türkçe Sözlük

edilgen fiil anlamı
is. db. Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l edilgen çatı eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- edilgen çatı eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul: yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.