Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

edilgen çatı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

edilgen çatı anlamı İng. passive voice Osm. meçhul bina Alm. Passiv, Passivum Fr. voix passif
(Derleme., edilgen çatılı) Çok defa -(i) l-, bazen de -(i) n- çatı ekleriyle kurulan çatı: Sevilmek (sev-il-) , yenmek (ye-n-) , başlanmak (baş-la-n-) , yaptırılmak (yaptır-ı-l-) , getirilmek (getir-i-l-) vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

edilgen çatı anlamı İng. passiv voice Osm. mechul çatı, bina-yı mechûl Alm. Passiv, Passivum Fr. voix passif
Geçişli ve geçişsiz fiillerden -(I)l-/-(U)l- ve -(I)n/-(U)n- ekleri ile kurulan; ancak, fiilin gösterdiği işin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan, öznesi belirsiz fiil çatısı. Gerçi, edilgen çatının da görünmeyen bir öznesi vardır. Ama bu çatıda özne diyebileceğimiz kelime, yüklemin etkisinde kalan görünürdeki öznedir. Çatının yaygın eki -(I)l-/ -(U)l-'dur. -(I)n/-(U)n- yalnız -(I)l-/-(U)l- ve ünlü ile biten fiil kök ve tabanlarına getirilir: aç-/açıl-, al-/alın-, git-/gidil-, kır-/kırıl-, sil-/silin-, bul-/bulun-, yak-/yakıl- vb. Kapılar açıldı; içeri girildi; sazlar çalındı; oyunlar oynandı; ateşler yakıldı; hesaplar verildi gibi.

Güncel Türkçe Sözlük

edilgen çatı anlamı
is. db. Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l edilgen çatı eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- edilgen çatı eki getirilerek kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı.

Türkçe - İngilizce

edilgen çatı anlamı
isim
1) passive voice
2) passive

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.