Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

edilgen ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

edilgen anlamı
sf. 1. Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı. 2. is. db. Edilgen fiil.

Türkçe - İngilizce

edilgen anlamı
sıfat
1) passive

edilgen zıt anlamlısı

etken
is. 1. Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun." -N. Cumalı. 2. kim. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. 3. db. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: Kırmak, bilmek etken fiillerdir.

"edilgen" için örnek kullanımlar

Hayat boyu yapılan bu sporu bizatihi edilgen biçimde seyircisi olarak değil.
Audience to the sport itself in a lifetime, not as passive.
Kaynak: haber.stargazete.com
Edilgen bir futbol vardı, futbol estetikten yoksundur ve öz kaybetmemeye yöneliktir.
There was a passive football, soccer lacks aesthetics and self-directed not to lose.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Seyirciyi edilgen durumdan kurtarmak böyle olmasa gerek.
It should not be a passive audience to recover the situation.
Kaynak: tiyatronline.com
Fakat bir süre sonra şiddeti durdurmanın en iyi yolunun edilgen kalmak olduğunu öğrenir.
But after a while, the best way to stop violence is to remain passive, to learn.
Kaynak: yenibursa.com
"verici" (etken, aktif) ya da alıcı (edilgen, pasif) olarak ikiye ayrılmaktadır ve bu kültür lerde özellikle kadın sı görünümlü ya da pasif
Kaynak: Eşcinsel
Etken - edilgen : Etken fiillerde eylemin kimin tarafından yapıldığı bellidir: Çocuklar kapının camını kırmış. Edilgen fiilli cümlelerde
Kaynak: Fiil
Seyircinin düşünme ve eylemde bulunma etkinliğini sahne üstündeki oyuncuya devreden edilgen bir rol üstlenmesi Boal'in karşı durduğu ana
Kaynak: Ezilenlerin Tiyatrosu
Radyo anonsu: "Köpekbalığı, etkisiz, kızgın ve umutsuz biçimde bir deliğe saplanmış tamamen edilgen birini ifade etmektedir.
Kaynak: John Buckley
bir deyiştir Bir defa anlamına gelen "hapax" ile, söylemek anlamına gelen "legein" fiilinin edilgen hali "legomenon"'un birleşmesiyle oluşur.
Kaynak: Hapax legomenon
Etken/Edilgen çatı: Eylemlerin hem etken, hem de edilgen çatıları bulunur. Etken çatıda bir ek kullanılmaz ancak -ве- eki edilgen çatılarda
Kaynak: Mansice
geçmiş zaman edilgen ortaç (participle perfect passive) soneki -ta- ile oluşturulan fiil çekimin sayesinde meydana gelen biçim-
Kaynak: Zazaca
Örtülü özneler, edilgen çatıda ortaya çıkar, -dan-den-yle-ınca-ince-ca ekleriyle biten yardımcı sözlerle belirtilirler. Yanlış anlama
Kaynak: Yüklem
edinim sürecindeki bir çocuğa "Rastlantısal olarak ortaya çıkan davranışın kazandırıldığı edimsel koşullanmanın edilgen öznesi" olarak bakar.
Kaynak: Burrhus Frederic Skinner
üzerinde yer alan edilgen denge sisteminin davranış, verimliliği incelemek ve ikinci bir amaçı da üzerinde, düşük 640 x 480 çözünürlüklü
Kaynak: ITÜpSAT1
yalın bir çevirisi "ışık yapılsın" veya "ışık yaratılsın" şeklinde olurdu zira fiat, facere yani yapmak, yaratmak fiilinin, edilgen halidir.
Kaynak: Fiat lux
Yunus'un hikayesi, bir edilgen adam ile bir etkin Tanrı arasında geçen dramdır. İsminin anlamı "güvercin" olan Yunus, okuyucuya daha ilk
Kaynak: Yunus kitabı
Bu, Exchange'in varsayılan özelliklerinden biri olan etkin-edilgen sunucu kipine uymamaktadır. Bu kip, işlev bozukluğu giderilen bir
Kaynak: Microsoft Exchange Server
Duvar kendine özgü maddesi sayesinde elimde varlığını doğal bir şekilde belli eder, bu tamamen edilgen bir durumdur ve hiçbir çaba söz
Kaynak: Pantomim
Ayrıca edilgen sıfat fiillerin de (-ata, -ita, -ota) buna benzer kullanımları vardır. Povi yeterlilik, devi gereklilik kipi için yardımcı
Kaynak: Esperanto
İttifak olarak adlandırılmasına rağmen Aztek şehirleri arasında yapılan anlaşmada Tenochtitlan en baskın, Tlacopan ise en edilgen şehirdir
Kaynak: Aztek Üçlü İttifakı
Türklerin edilgen olduğu Doğu Türkistan , Batı Trakya , Makedonya, Kırım Türkleri ile Çuvaş, Tatar, Nogay ve diğer devletlerde yaşayan
Kaynak: Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
Daniel'in bu sözlerden anladığı ölçü adlarının edilgen fiil çekimlerine uyduğudur. Daniel mükafat tekliflerini reddederek metni(25-28
Kaynak: Duvardaki yazı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.