Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eklektik ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

eklektik anlamı
bakınız» seçmeci

Güncel Türkçe Sözlük

eklektik anlamı
sf. fel. Seçmeci: "Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar." -T. Uyar.

Türkçe - İngilizce

eklektik anlamı
isim
1) eclectic

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

eklektik anlamı Fr.eclectique
Seçmeci:§ "Eski parçaları birbirine yamamaktan ibaret eklektik ve bir bakıma mekanik değil..." -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 70.

"eklektik" için örnek kullanımlar

Nereden baksanız modern bir müzik; ama aynı zamanda eklektik.
You look at where modern music, but also eclectic.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Daha dikkatli bir okuma ise, onun yazdıklarında eklektik olan tutumlara bir hayli sert eleştiriler görür.
A more careful reading, however, the attitudes of his writings a great deal of eclectic acts harsh criticism.
Kaynak: dunyabulteni.net
Adnan Saygun, İbrahim Hakkı Hazretlerinden haberdar olmayınca ortaya ancak böyle eklektik bir eser koyabilmektedir.
Saygun in the absence of informed Hazrat Ibrahim Hakki, but it can provide an eclectic works.
Kaynak: haber.stargazete.com
BCBGeneration, eklektik bir yaşam tarzı için tasarlanan günün modası olan, yenilikçi ve genç bir yapıya sahiptir.
BCBGeneration, eclectic fashions of the day, which is designed for a lifestyle, innovative and youthful structure.
Kaynak: aa.com.tr
geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyan lığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikât ın benimsediği mistik felsefe ye verilen genel addır.
Kaynak: Gnostisizm
Daha eklektik psikoloji disiplinlerinden olan nöropsikoloji zaman zaman sinirbilim , felsefe , nöroloji , psikiyatri ve bilgisayar bilimi
Kaynak: Nöropsikoloji
İlk albumleri The Coral ı 2001 yılında çıkarmış, kendine özgü, dinamik ve eklektik müzikleriyle aynı dönemde ortaya çıkan birçok genç rock
Kaynak: The Coral
Çalışmaları "cesur ve eklektik" olarak karakterize olmuştur. Cambridge'te iken genellikle vefalı bir Marshallgil olarak nitelendirilirdi
Kaynak: Dennis Robertson
geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel ad.)
Kaynak: Doğu gizemciliği
Gotik, barok, neoklasik ve oryantalist mimari ve süsleme öğeleri eklektik bir yapıda kullanılan konak, önemli bir sivil mimari örneğidir.
Kaynak: Sağlık Müzesi
O, bu konuda Kant , Fichte , Schelling ve Spinoza 'nın görüşlerinden yararlanarak eklektik bir sistem oluşturmuştur. Schleiermacher, tüm
Kaynak: Friedrich Scleirmacher
Sosyalist kuramcı Karl Kautsky'nin dogmatik marxizmi ile Alman işçi önderi Agust Bebel'in eklektik Marxizmi giderek etkisini yitirdikçe
Kaynak: Eduard Bernstein
Ayrıca, döneminin varlıklı kesimi için, aralarında neoklasik tarzda Abbas Halim Paşa Köşkü ve seçmeci (eklektik) Mısır Apartmanı da
Kaynak: Hovsep Aznavur
Postmodern mimari yeni-eklektik mimari olarak da tanımlanmıştır; binaların cephesi göndermeler ve süslemelerle doludur ve sert süslemesiz
Kaynak: Postmodern mimari
2002 yılında Zihni Müzik etiketiyle piyasaya sürülen Chaosium - The Ruins of Elysian Era adı verilen bu EP, eklektik felsefeler üzerine
Kaynak: Infected
yapıldığı dönemde Avrupa'da çok yaygın olan tarihselci (historisist) mimarlık doğrultusunda, seçmeci (eklektik) bir anlayışla biçimlendirilmiştir.
Kaynak: Sveti Stefan Kilisesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.