Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eklem ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

eklem anlamı Lat.articulatio
(Anatomi) İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo, oynak.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

eklem anlamı İng. junction Alm. Anschluss, Übergangszone Fr. jonction
İki nesnenin birleştiği yer.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

eklem anlamı İng. connective Osm. mantıkî ameliye Alm. junktor Fr. connecteur
(…) Anl. önerme eklemi. Krş.. doğrusal eklem, doğrusal olmayan eklem, sıfırlı eklem, sıfırlı doğrusal eklem, birli eklem, ikili eklem, denkgüçlü eklem, yer değiştirici eklem, dağıtıcı eklem, ortaklaştırıcı eklem, ikil eklem, iki değerli doğrusal eklem, çok değerli doğrusal eklem.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

eklem anlamı Osm. mafsal Fr.articulation
(biyoloji, zooloji)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

eklem anlamı İng. wall painting Osm. derz Fr. jointoyage, jointoiment, jointure
yapıcılık: Katışmaç, alçı gibi dolgu gereçleriyle doldurulan iki taş, tahta vb. arasındaki boşluk.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

eklem anlamı İng. joint Osm. mafsal Alm. Gelenke Fr. articulation
İki parçanın birleşme ya da ayrılma bölgesi; kemikler arasındaki birleşme yerleri.

Güncel Türkçe Sözlük

eklem anlamı
is. anat. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

Türkçe - İngilizce

eklem anlamı
isim
1) joint
2) articulation
3) arthrosis
4) knuckle
5) link
6) linkage

eklem eş anlamlısı

mafsal
is. anat. esk. 1. Eklem. 2. tek. Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi.

"eklem" için örnek kullanımlar

Islak bezle eklem yerlerini silebilir, hafif ılık bir banyo yaptırabilirsiniz.
Delete the joints with a damp cloth, mild warm bath can do.
Kaynak: posta.com.tr
Soğuk, eklem ağrılarını tetikliyor Fizik Tedavi Uzmanı Dr.
Cold, joint pain, Physical Therapy Specialist Dr. trigger.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Ayrıca kas, sırt, boyun ve eklem ağrıları da bireylerde sıklıkla görülüyor.
In addition, muscle, back, neck and joint pain is often seen in the individuals.
Kaynak: cnnturk.com
'Romatoid Artrit'in en sık görülen iltihabi eklem hastalığı olduğunu söyleyen Dr.
"Rheumatoid arthritis is the most common inflammatory joint disease, said Dr.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Eklem bacaklılar ya da Arthropoda, omurgasızlar ın en büyük şube sidir. Arthropoda (arthros: eklem, podos: ayak), "eklemli ayaklılar"
Kaynak: Eklem bacaklılar
Eklem şırıngası, tıpta, normal eklem iltihabı ve sedef eklem iltihabı , damla hastalığı , tendon iltihabı , eklem kese iltihabı, hasarsal
Kaynak: Eklem şırıngası
Dejeneratif eklem hastalığı veya Osteoartrit, eklemin üzerine yük binen yüzeyinin hasar görmesidir. Bu hastalık eklem lerin normal,
Kaynak: Dejeneratif eklem hastalığı
Artralji eklem ağrı sıdır. Bu ağrı enflamatuvar (iltihabi) ya da non-enflamatuvar (iltihabi olmayan) koşullardan kaynaklanabilir.
Kaynak: Artralji
Romatoid artrit (RA) geleneksel biçimde, bağışıklık sistemi nin eklem lere saldırmasına yol açan kronik , enflamatuvar bir otoimmün
Kaynak: Romatoid artrit
İnsan anatomisi nde ayak bileği eklem i, ayak ile bacağın birleştiği yerde oluşmuştur. Ayak bileği, veya talocrural eklem, tibia ve
Kaynak: Ayak bileği
Böcekler, eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin sınıfı ve tür ve takson bakımından en kalabalık hayvan grubudur. 1 milyon dan fazla
Kaynak: Böcek
Keliserliler (Chelicerata), eklem bacaklılar ın büyük bir altşubesini teşkil eder. Merostomata , Arachnida ve Pantopoda diye üç sınıfı
Kaynak: Keliserliler
Romatolog: Haraket sistemi hastalıklarını; kemik leri, eklem leri, eklem çevresi doku ları, sinir köklerini tedavi etmede uzmanlaşan
Kaynak: Romatolog
Gut hastalığı ya da Damla hastalığı, metabolik bir eklem hastalığıdır. Damar da protein metabolizma sının son ürünlerinden biri olan ürik
Kaynak: Gut hastalığı
Antenna sg / Antennae pl), eklem bacaklılar (Arthropoda) şube sinin altı bacaklılar (Hexapoda), çok bacaklılar (Myriapoda), kabuklular
Kaynak: Duyarga
Çok bacaklılar (Myriapoda), eklem bacaklılar (Arthropoda) şube sinin bir alt şube sidir. Yaklaşık 13.000 türü vardır ve tamamı karada
Kaynak: Çok bacaklılar
Ankiloz, açısı ne olursa olsun sonunda herhangi bir durumda kıpırdamaz hale gelebilen eklem oynaklığının azalma sürecidir. Ankiloz iyi ya
Kaynak: Ankiloz
Kanat Skapula veya diğer adı ile yüksek skapula (Scapular winging) omuz eklem fonksiyonunu kalıcı olarak bozabilen ve estetik kusura yol
Kaynak: Kanat skapula
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.