Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

enternasyonal ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

enternasyonal anlamı İng. international
19. yüzyılın ikinci yarısında dünya işçi sınıfi hareketinin uluslararası dayanışma ve örgütlenmesini sağlayabilmek için toplanan, daha sonraki dönemlerde ise sosyalist ve komünist partileri bir araya getirmek amacıyla çalışmalar yapan örgütlenme.

Güncel Türkçe Sözlük

enternasyonal, -li anlamı
is. 1. Uluslararası. 2. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk.

Türkçe - İngilizce

enternasyonal anlamı
international

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

enternasyonal anlamı Fr.international
1. Uluslararası:"Enternasyonal bayrağı Altında birleşiyor." -Peyami Safa, Biz İnsanlar, 141. § "Zavallı politika mültecisini bütün insani ve enternasyonal mevzuata karşı gelerek bir patırtı, bir gürültü ile vapurdan almak istediler." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 14. § "Profesyonel, enternasyonel, konsey kelimelerinin öz Türkçe karşılıkları yok mu?" -Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, 8. § "... enternasyonal çalınıyor ve herkes ayakta dinliyor..." -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 303. 2. Dünya devletlerinin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk: § "Birkaç yıl sonra toplanacak olan Birinci (Enternasyonal) ve onu takip edici (Manifest komünist-komünist beyannamesi)…" Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 12.

enternasyonal eş anlamlısı

uluslararası
sf. Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal: "Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslararası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte." -N. Hikmet.

"enternasyonal" için örnek kullanımlar

Bu enternasyonal kadronun önünde, çekmeyi planladıkları dört film var.
This is in front of the international staff, plan to take over the film.
Kaynak: radikal.com.tr
gibi değil di, I. Enternasyonal gibi tasarlanması kaydıyla.
not as di, provided that the design, such as First International.
Kaynak: haberler.com
Enternasyonal çerçevesindeki Kadınlar Konferansı'nda;.
Within the framework of the International Women's Conference,.
Kaynak: kibrispostasi.com
Enternasyonal'in ideologları tarafından savunulmuştu.
International's defended by ideologues.
Kaynak: haberekspres.com.tr
Liberal enternasyonal, liberal siyasi partilerin bir araya geldikleri uluslararası bir forumdur. kurulan Liberal Enternasyonal, tüm dünyada
Kaynak: Liberal Enternasyonal
ortak bir proletarya devrimi ne ve bu devrim sonucu kurulacak enternasyonal , yani arşıulusal proletarya diktatörlüğü nden komünist
Kaynak: Enternasyonal Sosyalizm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.