Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

enternasyonalizm ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

enternasyonalizm anlamı
is. Uluslararasıcılık.

Türkçe - İngilizce

enternasyonalizm anlamı
isim
1) internationalism

enternasyonalizm eş anlamlısı

uluslararasıcılık
is. Uluslararasındaki ilişkileri benimseme, uluslararasındaki ilişkilerden yana olma, milletlerarasıcılık, beynelmilelcilik, enternasyonalcilik, enternasyonalizm.

"enternasyonalizm" için örnek kullanımlar

1979 devrimi ile İran, İslami enternasyonalizm siyasetini uygulamaya başlamıştır.
With the 1979 revolution in Iran, Islamic internationalism has started to implement the policy.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Proleter enternasyonalizm, işçi sınıfı na ait bütün dünyadaki insanların millete bakmaksızın dünya devrimi ni gerçekleştirmek için birlik
Kaynak: Proleter enternasyonalizm
Lange, enternasyonalizm in teori ve uygulamasında dünyanın önde gelen savunucularından birisi olmuştur. Christian Norveç ülkesinin dört
Kaynak: Christian Lous Lange
Şiirlerinde enternasyonalizm e ve Kürt ulusal bilince vurgu yapmıştır. Çağdaşları Kürt şairi Cegerxwîn 'den, Türk şairi Nazim Hikmet 'ten
Kaynak: Qedrîcan
temellere dayalı bir sosyalizm fikrini benimsemiş, sosyalizm'in marksizm ve enternasyonalizm çatısı altından çıkarılması gerektiğini savunmuştur.
Kaynak: Alman İşçi Partisi
eines Entwicklungslandes oder Die Diktatur der Freien Welt) adlı eseri, 1968 öğrenci ayaklanmalarındaki enternasyonalizm e büyük etkisi oldu.
Kaynak: Bahman Nirumand
Küresel sorunlar karşısında küresel dayanışma ve enternasyonalizm in önemine inanan; kapitalizmin bir kader değil, insanların gücü, isteği
Kaynak: Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Birleşik Krallık, Fransa, Belçika ve Almanya'daki sosyal demokrat partiler enternasyonalizm ve dayanışma için verdikleri sözlere rağmen
Kaynak: Solculuk
Bugün enternasyonalizm adına sapmalardan birinin kuyruğuna takılmak.., bu sapmalara karşı tüm burjuva ideolojilerinin etkilerinden
Kaynak: Devrimci Yol
Komün tamamen enternasyonalizm 'e inanıyordu ve bu kardeşlik adına I. Napolyon 'un zaferlerini kutsayan ve bir şovenizm anıtı olan Vendome
Kaynak: Paris Komünü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.