Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Enterobacter ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

Enterobacter anlamı İng. Enterobacter
Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik, fermentatif, hareketli, çubuk biçiminde bakteri.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Enterobacter anlamı Lat.Enterobacter
Gram negatif, fakültatif anaerop, Enterobacteriaceae ailesinden hareketli çomak biçimli bir bakteri cinsi.

"Enterobacter" için örnek kullanımlar

Enterobacter , Escherichia , Hafnia , Klebsiella , Serratia ve. Yersinia . Escherichia coli (E. coli) bakterisinin diğer koliformlardan
Kaynak: Koliform bakteri
diğer türler arasında Proteus ve Klebsiella , daha değişken olarak da Citrobacter , Hafnia , Providencia , Enterobacter cinsleri sayılabilir.
Kaynak: Enterobacteriaceae
Amikasin ; Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter , Enterobacter , Serratia marcescens ve Providencia stuartii gibi çoklu ilaç direnci
Kaynak: Amikasin
bütandiol fermantasyonu Erwinia -Enterobacter -Serratia grubunun özelliğidir, son ürün olarak bütandiol oluşur. Propionik asit
Kaynak: Fermantasyon
Escherichia coli , Proteus mirabilis , Enterobacter cloacae, Serratia marcescens . Sindirim sistemi ni etkileyenler: Helicobacter pylori
Kaynak: Gram-negatif
grup oluşturdukları, bu gruba en yakın enterobakteri grubunda ise Citrobacter , Enterobacter , Klebsiella ve Salmonella olduğu saptanmıştır.
Kaynak: Escherichia

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.