Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

etüt ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

etüt, -dü anlamı
is. 1. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma. 2. Ön çalışma. 3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı: "1848'de bir İslav mecmuasında çıkan uzun bir etüt yazısı bir isyanın eseridir." -F. R. Atay. 4. Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman, mütalaa, müzakere: "Dersleri Yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu." -Ç. Altan.

Türkçe - İngilizce

etüt anlamı
isim
1) study
2) survey
3) etude
4) research
5) study time
6) study room

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

etüt anlamı Fr.étude
1. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma: § "... sadece garp edebiyatının nevilerini ve tarzlarını etüt etmekle kalarak yalnız bir flason inkılabı aradı." -Peyami Safa, Sanat-Edebiyat-Tenkit, 9. § "Zaten üzerinde bir etüde başladım." -Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak, 25. 2. Ön çalışma: § "İnceden inceye yapılan birçok etütler bu fikrin sahteliğini ortaya koymuştur." -Peyami Safa, Sosyalizm-Marksizm-Komünizm, 22. 3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı: § "Bu noktada hatıra ve (etüt) mahiyetindeki birçok yazıda gösterilmiştir." Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 181. § "Doktor Ramiz'in psikanalize dair neşrettiği etütleri de bu arada sayabilirim." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri ayarlama Enstitüsü, 7. 4. Öğrencilerin, bir öğretim görevlisinin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman, mütalaa, müzakere: § "… etütlerde başarı kazanan heykeltıraşları, ressamları parmakla gösteriyorlar." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 187. § "Türkçe etütler şubesi kurulacağını ve bu şubenin müdürü M. Bazin'in biraz sonra bize daha fazla bilgi vereceğini söyledi." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 120.

etüt eş anlamlısı

araştırma
is. 1. Araştırmak işi, taharri. 2. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar." -A. Kutlu.
mütalaa
is. (müta:laa, l ince okunur) esk. 1. Okumaya, ders çalışmaya ayrılan zaman, etüt: "Mütalaada önüne biyoloji kitabını açmış, iki satır okuyor, beş satır dalga geçiyordu." -Ç. Altan. 2. İrdeleme, müzakere, görüş: "Kolordu kumandanlarının fikir ve mütalaalarını bilmek, bence pek faydalı idi." -Atatürk. 3. Düşünce.
müzakere
is. (müza:kere) 1. Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma: "Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim." -Atatürk. 2. Sözlü sınav. 3. Etüt, mütalaa.

"etüt" için örnek kullanımlar

sınıflarda MEB sekiz ders saatini etüt ve seçmeli ders olarak verdi.
Ministry of Education as an elective course grades eight and has studied the time course.
Kaynak: salom.com.tr
Bir yandan da zemin etüt çalışmaları arsada gerçekleştiriliyor.
On the other hand the plot of ground survey work carried out.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Burada önce etüt yapıp, sonra yapılaşmayı gerçekleştirmemiz gerekiyordu.
Studied here, whether before, and then had to realize our built areas.
Kaynak: samanyoluhaber.com
39 tane etüt merkezi kurup, 4 bin 800 öğrencimize buralardan hizmet vermişiz.
39 units set up study center, 4 thousand 800 students on the service wrapped up around here.
Kaynak: haberler.com
Mavi Tünel, Göksu Nehri 'nin suyunu Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayan tüneldir İlk etüt çalışmaları 1960 yılında yapılan tünelin
Kaynak: Mavi Tünel
1949 yılında girdiği Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde proje mühendisi, etüt ve planlama servisi şefi ve genel direktör müşaviri olarak
Kaynak: Halim Doğrusöz
tarihçisi ya da natüralist denir Bir doğa bilimi olan doğa tarihi, doğal varlıkların ve organizma ların sistemli olarak etüt edilmesidir.
Kaynak: Doğa tarihi
etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.
Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
İyi bir eğitim aldıktan sonra Alais Koleji'nde "etüt denetleyicisi" olarak görev yaptı. Edebiyat alanında çalışmalar yapmak üzere Paris'e
Kaynak: Alphonse Daudet
Solo bağlama için alıştırma, etüt ve denemenin yanı sıra, bağlama ikilisi, bağlama dörtlüsü halk müziği orkestraları, koro, yaylı çalgılar
Kaynak: Erdal Tuğcular
İngiltere'de Uluslar arası Para Piyasaları ile ilgili etüt ve incelemeler yapmıştır. Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat
Kaynak: Nesrin Nas
Carlo Maderno için çalışmaya başladı. Mikelanj tarzını ve İlk Çağ kalıntılarını etüt etti ve kendine özgün ve kararlı bir tarz geliştirdi.
Kaynak: Francesco Borromini
Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, bilgi teknoloji sınıfı, kütüphane, etüt odası, kapalı spor salonu,
Kaynak: Dede Korkut Anadolu Lisesi
Kullanıcıların belirledikleri karakterlerle sokaklarda gezebilmelerini, gerçek alışveriş yapabilmelerini, sanal ortamlarda ders ya da etüt
Kaynak: Sanal dünya
Bu eserde Diruta'nın klavyeli çalgılar için etüt niyetine yazığı parçalar bulunur. Kategori:1554 doğumlular Kategori:1610 yılında ölenler
Kaynak: Girolamo Diruta
hemen bitişiğindeki Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nin yemekhane binasının üst katındaki etüt salonlarında gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi
Adada halen devlet hastanesi, Sağlık Bakanlığı Dinlenme Tesisleri, etüt merkezleri ve bir otel vardır. Antik Klazomenai kenti
Kaynak: Karantina Adası, İzmir

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.