Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fosfajen ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

fosfajen anlamı İng. phosphagen
Fosfokreatin ve fosfoarjinin gibi enerjiyi depolamada işlev gören bileşikler.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.