Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fosfat ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

fosfat anlamı İng. phosphate
Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

fosfat anlamı İng. phosphate Alm. Phosphat Fr. phosphate
Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.

Güncel Türkçe Sözlük

fosfat anlamı
is. kim. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

Kimya Terimleri Sözlüğü

fosfat anlamı İng. phosphate Alm. Phosphat Fr. phosphate
Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.

Türkçe - İngilizce

fosfat anlamı
isim
1) phosphate

"fosfat" için örnek kullanımlar

Karnabahar A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve fosfat içerir.
Cauliflower A, C, B1 and B2 vitamins and calcium, potassium, phosphorus and phosphate.
Kaynak: takvim.com.tr
450 bin metrekarelik alanımızda hem fosfat, hem nitrat grubu gübre üretimi gerçekleşmiş olacak.
Our area of 450 thousand square meters, and phosphate, and nitrate fertilizer production group will have occurred.
Kaynak: hurriyet.com.tr
2008'de fosfat madenlerindeki ayaklanma sonunda yargılanan işçileri, sendikacıları savunmayı üstlenir.
Trial after an uprising in 2008, phosphate mines, workers, trade unionists undertakes to defend.
Kaynak: haber.sol.org.tr
Kalsiyum fosfat, ortofosfatlar (PO 4 3-), metafosfatlar veya pirofosfat lar (P 2 O 7 4-) ve özellikle hidrojen veya hidroksit iyonlar ile
Kaynak: Kalsiyum fosfat
Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADP), hücrelerde anabolik tepkimelerde , örneğin yağ asidi ve nükleik asit sentezinde, bir
Kaynak: Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat
Nükleotit, bir fosfat , beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz ) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın
Kaynak: Nükleotit
Fosforilasyon, bir fosfat grubunun organik moleküle bağlanmasıdır.- Fosforilasyon 5 farklı şekilde gerçekleşir: Oksidatif fosforilasyon ,
Kaynak: Fosforilasyon
Fosfodiester bağı, DNA ve RNA 'daki fosfat ların, şekerlerle yaptığı bağa verilen addır. Bu bağ, doğadaki en güçlü kovalent bağ lardan
Kaynak: Fosfodiester bağı
Kinaz, kimya ve biyokimyada, ATP gibi yüksek-enerjili verici moleküllerden fosfat gruplarını özel substratlara fosforilasyon yolu ile
Kaynak: Kinaz
Glikolizde dikkat edilecek noktalardan biri de Fosfofruktokinaz enziminin katalizlediği Fruktoz 1,6 bifosfat'tan Gliseraldehit 3-fosfat ve
Kaynak: Glikoliz
Protein fosforilasyonu, bir protein e bir fosfat grubu (PO 4) eklenmesidir. Protein fosforilasyonu pek çok hücresel süreçte önemli bir
Kaynak: Protein fosforilasyonu
Koenzim, organik ya da inorganik , çoğunlukla fosfat içeren ve protein kısmına göre çok daha küçük moleküllü kısmı. Enzim de faaliyet
Kaynak: Koenzim
Ölen hayvan ve bitki lerin yapısındaki organik fosfat, saprotrof bakteri ve mantar ların metabolizma sıyla fosfat olarak toprağa salınır
Kaynak: Fosfor döngüsü
Biyokimya da, transferaz, verici bir molekül den alıcı bir moleküle bir fonksiyonel grubu (örneğin bir metil veya fosfat grubunu) aktaran
Kaynak: Transferaz
Jeoloji de, mineral monazit eser element leri içeren kırmızı-kahverengi bir fosfat tır ve önemli bir toryum , lanthanum , ve seriyum
Kaynak: Monazit
Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıda yı ihtiva eden maddelerdir.
Kaynak: Gübre
Fosfolipit ler dört bileşenden oluşurlar; bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları
Kaynak: Fosfolipit
Kalsiyum fosfat | Ca 3(PO 4)2 | 0.002 | Monokalsiyum fosfat | Ca(H 2 PO 4)2 | 1.8 | Dikalsiyum fosfat | CaHPO 4 | 0.004303 | Kalsiyum
Kaynak: Çözünürlük tablosu
Bu polimerlerin omurgaları, ester bağları ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından meydana gelir. Bu iki iplik birbirlerine
Kaynak: DNA

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.