Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Frengistan ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Frengistan anlamı
Osmanlılarca Avrupa'ya verilen ad.

"Frengistan" için örnek kullanımlar

Selanik, Arnavutluk, Malta, İspanya, Bosna, Frengistan, Budin, Erdel, Eflak, Boğdan, Kırım, Kefe, Silistre, Niğbolu, Semendire, Belgrat'ı
Kaynak: Sedefkâr Mehmet Ağa
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.