Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Frenk ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Frenk anlamı
Rum ya da tatlısu Frengi; doktor, eczacı meyhaneci, terzi ya da tecimendir. Yabancı sözcüklerle dolu bozuk bir Türkçe konuşur

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Frenk anlamı Osm. Efrenç
Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

frenk anlamı
(Kar. Ort. O.) Çoğu kez Rum'dur. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Avrupalı gibi giyinir, "ç" ve "ş" leri doğru söyleyemez. Kimi doktor, kimi iş adamı, kimi kez de terzidir.

Güncel Türkçe Sözlük

Frenk, -gi anlamı
öz. is. 1. Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse: "Frenklere mahsus, şen, latifeci bir ihtiyarla genç kadına doğru ilerledi." -P. Safa. 2. tar. Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad.

Türkçe - İngilizce

Frenk anlamı
isim
1) Frank
sıfat
1) Frankish

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

frenk anlamı
Büyük anahtar.

-Çankırı
-Ankara

"Frenk" için örnek kullanımlar

paul kardeşim belliki sende bir parça frenk meşrep kitap okumuşsun.
Obviously you've read the book a bit prickly brother Paul and modest manner.
Kaynak: haber.mynet.com
Frenk kimyonu iştah açıcı ve uyarıcıdır.
Caraway appetizer and tonic.
Kaynak: takvim.com.tr
Frenk yerinden kımıldamadı.
Frankish did not move.
Kaynak: haberler.com
Beden, zihin dinginliği ve huzurlu bir ortam için lavanta, frenk üzümü ve biberiye koku yönleri tercih edilebilir.
Body, mind, serenity and peaceful environment for the lavender, black currant and rosemary scent directions may be preferred.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Frenk veya Efrenç, Osmanlı da Avrupa lılara, özellikle de Fransız lara verilen ad Sözcüğün kökeni muhtemelen, 6. yüzyılda Galya 'yı
Kaynak: Frenk
Frenk üzümü (Ribes), Grossulariaceae familyası nın tek ve içinde 150 türü barındıran cinsidir. Cins, Kuzey Yarımküre nin ılıman
Kaynak: Frenk üzümü
Frenk maydanozu (Anthriscus cerefolium), maydanoz ile akraba olan bir yıllık , aromatik kokulu bir bitki tür ü. Genelde mutfakta hafif
Kaynak: Frenk maydanozu
Kırmızı Frenk Üzümü (Ribes rubrum) Ribes cinsinin bir türüdür. Batı Avrupa (Belçika , Fransa , Almanya , Hollanda , Kuzey İtalya Kuzey
Kaynak: Kırmızı frenk üzümü
Yaprak soğanı (Allium schoenoprasum), veya Frenk soğanı soğangiller (Alliaceae) familyasının Avrupa , Asya ve Kuzey Amerika'ya özgü en
Kaynak: Yaprak soğanı
Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki ünvanıyla Maktul İbrahim Paşa (1493, Parga - 15
Kaynak: Pargalı İbrahim Paşa
Frenk Mukallitliği ve Şapka (Batı Taklitçiliği ve Şapka), İskilipli Mehmed Âtıf Hoca tarafından kaleme alınmış, 1 Kasım 1925 'te yürürlüğe
Kaynak: Frenk Mukallitliği ve Şapka
Türkçede bu kaktüs türü için Frenk inciri, dikenli incir ya da halk ağzında kaynanadili adları da kullanılır. 5-10 cm uzunluğunda, kırmızı,
Kaynak: Hint inciri
endivia | ikili_ad Cichorium endiva | ikili_ad_yazar L. | diğer_adları Acı marul, Frenk salatası, Endiv | dış_bağlantılar Cichorium endivia
Kaynak: Hindiba
Normanlar, M.S. 912 yılından itibaren Normandiya 'ya yerleşen Frenk ve İskandinav karışımı halk. Normanların soyundan gelen modern halk
Kaynak: Normanlar
Frenk lere dair. Franklar a dair. Fransa 'ya dair. Fransızlar a dair. Kişiler Soyadı - : Siyasetçiler : Francisco Franco , İspanyol askeri ve devlet
Kaynak: Franco
İstila : 1097 - Birinci büyük Frenk seferi. İznik'i haçlılara bırakmak zorunda kalan Kılıç Arslan, 600 bin kişilik haçlı ordusuna Eskişehir
Kaynak: Haçlı seferleri kronolojisi
yüzyılda Frenk İmparatorluğu 'nda misyonerlik yapmış ve Hristiyanlığın Frenk İmparatorluğu'nda yayılmasına büyük katkıda bulunmuştur.
Kaynak: Bonifacius
Fransızca tarih içerisinde Roma Galya lılarının kelt dillerinden ve Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinden etkilenmiştir.
Kaynak: Fransızca
Türkçede "Eşek inciri", "Hint inciri", "Frenk inciri", "dikenli incir" ya da halk ağzında "kaynandili" olarak anılan Opuntia ficus-indica 'dır
Kaynak: Kaynanadili
Türkçeye Frenk dillerden gelen Kanyon adı, kaynağı İspanyolca asıllı olan cañón sözüdür. Bu doğal oluşumun en bilinen ve en büyük örneği
Kaynak: Kanyon

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.