Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gerileyici benzeşme ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

gerileyici benzeşme anlamı İng. regressive assimilation Alm. regressive Assimilation, rückschreitende Assimilation Fr. assimilation régressive
(Derleme., gerileyen benzeşme, gerilek özümleme) Sözcükte sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: (sübaşı) > subaşı, eczacı> (ezzacı) , (o+ile) > öyle vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

gerileyici benzeşme anlamı İng. regressive assimilation Alm. regressive Assimilation, rückschreitende Assimilation Fr. assimilation régressive
Kelime içinde önce gelen sesin, sonraki sese, boğumlanma niteliği bakımından kısmen veya bütünüyle benzeşmesi olayı; sonraki sesin geriye doğru etki yaparak önceki sesi kısmen veya bütünü ile kendine benzetmesi: o bir>öbir (gerileyici benzeşme)>öbür (ilerleyici benzeşme); türlü>tüllü, girmişsin>girmissin; anbar>ambar, perşenbe>perşembe, penbe>pembe, olsun>ossun, tarla>talla, eczacı>ezzacı, onbaşı>ombaşı, sübaşı>subaşı, içkur>uçkur vb. karşıtı ilerleyici benzeşme'dir. bakınız» benzeşme.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

gerileyici benzeşme anlamı
Azerbaycan Türkçesi: geri uyuşma;' Türkmen Türkçesi: regressiv assimilyasiya;Gag.: regresiv asimilätsiyası; Özbek Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.)äksi täsirat ~ (D.Uyg.) tätür assimilyatsiyä; Tatar Türkçesi: kire assimilâtsiya ~ regressivassimilâtsiya; Başkurt Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Kmk: geri assimilâtsiya; Krç.-Malk.: regressiv assimilâtsiya; Nogay Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Kazak Türkçesi: regressivti assimilyatsiya ~ keyindi ıkpal; Kırgız Türkçesi: regressivdüü assimiliyatsiya;Alt:: regressiv assimilyatsiya; Hakas Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Tuva Türkçesi: te'dirassimilyatsiya; Şor Türkçesi: egressiv assimilyatsiya; Rusça: regressivnayaassimilyatsiya

Güncel Türkçe Sözlük

gerileyici benzeşme anlamı
is. db. Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: çarşanba > çarşamba gibi.

Türkçe - İngilizce

gerileyici benzeşme anlamı
regressive assimilation

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.