Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

germen ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

germen anlamı Lat.germen
(Anatomi) 1. Tohum, tomurcuk. 2. Evlat.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

germen anlamı
bakınız» jermen.

Güncel Türkçe Sözlük

germen anlamı
is. (ge'rmen) biy. Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

germen anlamı
Elde yün eğirmeye yarayan araç, kirmen

-Denizli
Yukarıkale *Koyulhisar -Sivas

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Germen anlamı
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"germen" için örnek kullanımlar

Eski Yunan'a ve Mısır'a Roma, Roma'ya Germen kavimleri son verdi.
Ancient Greece and Egypt, Rome, Rome put an end to the Germanic tribes.
Kaynak: dunyabulteni.net
Almanya, halkı büyük ölçüde Germen olduğu hâlde Federasyondur ve bu keyfiyet Anayasasının değişmez maddeleri içindedir.
Germany, the people, although it is largely Germanic federation, and does not change the Constitution of the ingredients in this circumstance.
Kaynak: kenthaber.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.