Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gizli ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

gizli anlamı İng. latent
Herhangi bir eylem içinde olmayan, hareketsiz, sakin.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

gizli anlamı Osm. muhtefî Fr. latent
(fizik)

Güncel Türkçe Sözlük

gizli anlamı
sf. 1. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir." -N. F. Kısakürek. 2. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "Sanırım babamla arasında gizli bir çekişme de yaşanıyordu." -A. Kutlu. 3. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: Gizli kuvvetler. 4. zf. Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım." -M. Yesari.

Türkçe - İngilizce

gizli anlamı
sıfat
1) hidden
2) secret
3) confidential
4) private
5) concealed
6) covert
7) classified
8) undercover
9) occult
10) latent
11) clandestine
12) disguised
13) sneaky
14) blind
15) secluded
16) underground
17) undisclosed
18) stealthy
19) cryptic
20) quiet
21) arcane
22) closet
23) sealed
24) inner
25) esoteric
26) ulterior
27) snug
28) sneaking
29) restricted
30) masked
31) unknown
32) dark
33) underhanded
34) subterranean
35) unseen
36) intimate
37) furtive
38) surreptitious
39) privy
40) submerged
41) unsearchable
42) potential
43) underhand
44) perdu
45) perdue
46) underarm
47) subterraneous
48) submersed
49) slinky
50) cryptical
51) hush-hush
52) hugger-mugger
53) hole-and-corner
54) back-door
zarf
1) secretly
2) underground
3) sub rosa
4) sneakingly
isim
1) camera
ön ek
1) crypto-

gizli eş anlamlısı

bilinmeyen
sf. mat. Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul: Cebirde bilinmeyenler şu harflerle gösterilirler: x, y, z.
mahrem
sf. 1. Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse). 2. Başkalarına söylenmeyen, gizli: "Müdür, dosyadan başka bir rapor çıkardı. Kenarında kırmızı bir damga: Mahrem." -R. H. Karay. 3. is. Sırdaş: "Az vakitte mahremlerimden biri oldu." -H. R. Gürpınar.
mestur
sf. esk. Örtülü, kapalı, gizli.
nihan
sf. Gizli.

gizli zıt anlamlısı

edimsel
sf. fel. Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı: Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır.

"gizli" için örnek kullanımlar

İsrail'in varlığını inkar ettiği korkunç gizli örgüt: YAMAS!
Israel denied the existence of the secret organization was terrible: Yamas!
Kaynak: timeturk.com
Ama TBMM'de bir gizli oturum yaparak, yapılan görüşmeleri bize aktarmak zorundadır.
But the Turkish Grand National Assembly by a secret session, we shall transfer the calls.
Kaynak: siyaset.milliyet.com.tr
Yeniçeri: Tutanakların gizli kısmı daha vahim.
Janissary: ​​The secret part of the minutes is worse.
Kaynak: haber7.com
Uzmanlar, bazı yiyeceklerdeki gizli yağ miktarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıyor.
Experts note that some foods should be the amount of hidden fat warns.
Kaynak: yirmidorthaber.com
Gizli müşteri veya daha doğru bir tanımla gizli denetçi, özellikle özel sektörde müşteriye doğrudan hizmet veren çok şubeli firma şubelerine
Kaynak: Gizli müşteri
Gizli polis, politik amaçlar için faaliyet gösteren gizli polis örgütü. Gizli siyasi polis genelde polis teşkilatları içinde özel bir
Kaynak: Gizli polis
Gizli oy, seçmen tercihlerinin gizli tutulduğu bir oy verme yöntemidir. Asıl amaç, seçmenin göz korkutma ya da rüşvet gibi yöntemlerle
Kaynak: Gizli oy
Gizli servis, İstihbarat Teşkilatları için kullanılan bir tanımlamadır. organizasyonlardır, gizli çalışma ilkeleri nedeniyle "Gizli Servis" olarak anılırlar.
Kaynak: Gizli servis
Gizli Hıristiyanlık veya Kripto Hıristiyanlık başka bir dine ait görünürken Hıristiyan dinini gizli ve saklı olarak yaşatmak anlamına
Kaynak: Gizli Hıristiyanlık
Gizli Ordu Örgütü (Fransızca: Organisation de l'armée secrète, OAS)(Türkçe: Silahlı gizli örgüt). Cezayir 'de Fransız kökenli halkın ve
Kaynak: Gizli Ordu Örgütü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.