Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

göreceli ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

göreceli anlamı
sf. fel. Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif: "Bütün bu tarihler göreceli işaretlerdir." -N. Cumalı.

Türkçe - İngilizce

göreceli anlamı
sıfat
1) relative
2) notional

göreceli eş anlamlısı

bağıntılı
sf. fel. Göreceli.
göreli
sf. fel. Göreceli.
izafi
sf. (iza:fi:) fel. esk. Göreceli.
nispi
sf. (nispi:) esk. 1. Birbirine göre (olan), önceki duruma göre: Bugün hastada nispi bir iyileşme var. 2. fel. Göreceli: Zenginlik, fukaralık nispi durumlardır.
rölatif
sf. (l ince okunur) fel. Göreceli.

"göreceli" için örnek kullanımlar

Bizim "sabit" dediğimize siz çok " esnek ve göreceli" diyebilirsiniz.
Our "fixed" when we say you are a "flexible and relatively" you might say.
Kaynak: ekoayrinti.com
İşte size küresel rekabet ortamında Türkiye'nin göreceli avantajı..
Here's relative advantage in global competition in Turkey ..
Kaynak: salom.com.tr
İlki ilaç şirketlerinin göreceli fayda ve mutlak fayda kandırmacası.
The first benefit of pharmaceutical companies kandırmacası relative and absolute benefit.
Kaynak: medimagazin.com.tr
Kimine göre doğru, kimine göre yanlıştır, bunlar göreceli şeylerdir.
According to some, true, false for others, these are relative things.
Kaynak: ajansspor.com
Kağan, (Kaan) Moğol ve Türk devletlerinde hükümdarlar tarafından kullanılan ünvanlardan birisi ve göreceli olarak en eskilerindendir.
Kaynak: Kağan
Ackermann işlevi, ismini Wilhelm Ackermann 'dan alan oldukça hızlı büyüyen bir işlevdir . Özyineleme li olup işlevlerin göreceli olarak en
Kaynak: Ackermann işlevi
Yıldız topluluğu, göreceli olarak dağınık bir yıldız kümesi dir. Açık yıldız kümesi ve küresel yıldız kümesi nden daha dağınıktırlar.
Kaynak: Yıldız topluluğu
Biyolojide ırk aynı tür içerisinde yer alan ve göreceli olarak küçük morfolojik ve genetik farklılıklar taşıyan her bir topluluğu ifade
Kaynak: Irk (biyoloji)
İktisat biliminde karşılaştırmalı üstünlükler teorisi bir grubun bir malı göreceli olarak daha az maliyetle üretebildiği bir durumda
Kaynak: Karşılaştırmalı üstünlükler
Metropolis, Romalılar zamanında eyalet işlerinin görüşüldüğü göreceli büyük, zengin veya eski şehirler (civitates) de bu terimle
Kaynak: Metropolis (şehir)
Eğer a ve b küçük göreceli bir hataya sahipse üstel fonksiyon ların göreceli hataları oldukça büyüktür,: 10^a ile 10^b'nin. göreceli hataları
Kaynak: Büyük sayılar
refah seviyesine yeğlediği, ve refahın gerek parasal ölçülerle gerekse göreceli tercihlerle yeterli derecede ölçülebildiği varsayımlarıdır.
Kaynak: Refah ekonomisi
K de D bölgesinin içinde yer alan ve D 'de göreceli olarak tıkız olan bir küme olsun. Eğer f , Dackslash K 'de holomorf bir fonksiyon
Kaynak: Hartogs önsavı
"An Introduction to Metaphysics") adlı eserinde bir şeyin iki türlü bilinebileceğini açıklar: kesinlikle ve göreceli olarak.
Kaynak: Sezgi (Bergson)
m/s(yakınlarda bulunan yıldızların ortalama hızına göreceli olarak) | Fiziksel özellikler | Ortalama çap 9 m Dünya'nın 109 katı |
Kaynak: Güneş

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.