Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

göreli ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

göreli anlamı
bakınız» göreceli

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

göreli anlamı İng. relative Osm. izafî Lat.relativus Alm.relativ Fr. relatif
1- Bir başka şeye bağlı olan; bir başka şeye göre olan. 2-Bir başka şeye bağıntısı ile tanımlanabilen (büyüklük, uzaklık gibi). 3- Koşullu, ancak belli koşullarla, belli ilişkiler içinde geçerli olan. Karşıtı bakınız» saltık

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

göreli anlamı İng. relativistic Osm. izafi Alm. relativistisch Fr. relativiste
Görelilik kuramı uyarınca; görelilik kuramını ilgilendiren.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

göreli anlamı
nisbî. ~ hak: nisbî hak.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

göreli anlamı İng. relative Osm. nisbî, izafî Fr. relative
Bir olayın başka olaylarla ilişkili, bağlantılı ve onlara bağımlı olması niteliği.

Güncel Türkçe Sözlük

göreli anlamı
sf. fel. Göreceli.

göreli eş anlamlısı

göreceli
sf. fel. Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif: "Bütün bu tarihler göreceli işaretlerdir." -N. Cumalı.

"göreli" için örnek kullanımlar

Reel döviz kuru, iki ülkenin mallarının göreli fiyatıdır.
Real exchange rate, the relative price of goods in the two countries.
Kaynak: t24.com.tr
Döviz kurlarında göreli istikrar devam ediyor.
The relative stability of exchange rates continues.
Kaynak: haberturk.com
Kadın istihdamı göreli olarak hızlı artıyor.
Women's employment is growing relatively quickly.
Kaynak: haberturk.com
Öte yandan, temel enflasyon göstergeleri ve hizmet fiyatları göreli olarak ılımlı seyrini korudu.
On the other hand, core inflation indicators and service prices remained relatively moderate course.
Kaynak: aksam.com.tr
Özel Görelilik, günlük yaşamımızda mutlak olarak algıladığımız, zaman gibi kavramların göreli olduğunu söylemesinin yanı sıra, sezgisel
Kaynak: Özel görelilik
Dispholidus typus (veya boomslang) Sahraaltı Afrika 'nın yerlisi olan göreli küçük zehirli bir kırbaç yılanıd ır Geçmişte birkaç tür ve alt
Kaynak: Dispholidus typus
Teorem şunu ifade eder : Sabit göreli fiyatlarda, faktörlerden birinin miktarının artması, o faktörün kullanılmasıyla üretilen ürün
Kaynak: Rybczynski Teoremi
Adını İngiliz fizikçi Paul Dirac 'tan alan dönü lü ve göreli kuantum mekaniği denklemi,: gamma^mu p_mu c mathbfPsi m_0 c^2 mathbf
Kaynak: Dirac denklemi
Bu yasaya göre, göreli nominal değer leri aynı, fakat külçe değerleri farklı iki madeni paradan külçe değeri yüksek olan dolaşımdan
Kaynak: Gresham Yasası
Coğrafi olarak iki güçlü ve birbirine husumet besleyen devletin arasında kurulan göreli olarak daha küçük ve güçsüz devletlere verilen ad.
Kaynak: Tampon devlet
Küresel Barış Endeksi (İngilizce : Global Peace Index), ülkelerin ve bölgelerin göreli barışçıl konumunu ölçen bir girişimdir. Sidney ,
Kaynak: Küresel Barış Endeksi
Anten çizgesi, bir anten den yayınlanan enerji nin göreli yoğunluğu, veya elektrik ya da manyetik alan kuvvetlerini yöne bağlı olarak
Kaynak: Anten çizgesi
Neo-spiritüalizm'e göre, görece (izafi) ve göreli (nispi) olmayan Mutlağın hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ve ilintilendirilemeyecek oluşu,
Kaynak: Yüksek İdare Mekanizması
Her ne kadar genel görelilik kütleçekimin tek göreli kuramı olmasa da, deneysel veri ile uyum sağlayan en basit teoridir . Buna rağmen,
Kaynak: Genel görelilik
"Sadece "göreli" hareket gözlemlenebilir, diğerlerinin mutlak bir standardı yoktur." diye belirten temel görelilik ilkesi doğrultusunda,
Kaynak: Hareket eden mıknatıs ve iletken problemi
ancak ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemler için göreli mekanik (relativistic mechanics), çok küçük uzaklık ölçeklerinde
Kaynak: Klasik mekanik
Klein-Gordon Denklemi, (bazı kaynaklarda Klein-Fock-Gordon Eşitliği olarak da ifade edilir) Schrödinger denklemi nin bağıl/göreli
Kaynak: Klein-Gordon denklemi
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.