Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

görünüş ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

görünüş anlamı Fr. aspect
En çok İslav dillerinde eylemin bitmiş veya bitmemiş olduğunu göstermek üzere fiillerde görülen şekil farkı.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

görünüş anlamı İng. aspect Alm. Aspekt, subjektivische Anschauungsform, Verlaufsort, Verlaufsstufe Fr. aspect
Bir fiildeki oluş ve kılışın zaman bakımından konuşan tarafından öznel biçimde değerlendirilmesi; fiilde, dil psikolojisine ve konuşanın kendi değerlendirmesine bağlı zaman kayması durumu: Seninle bu konu üzerinde uzun uzun tartışacağım da bir sonuç mu alacağım? cümlesindeki tartışacağım ve alacağım fiilleri şekil olarak gelecek zaman gösterdikleri hâlde, kişisel öznel bir değerlendirmenin ifadesi olan görünüş bakımından «seninle bu konuda uzun tartışmayacağım ve sonuç da alamıyacağım» şeklinde olumsuz bir anlamı yansıtmaktadır. Aşağıdaki örneklerde de kullanılan fiiller ayraç içine alınan birer zaman kaymasına uğramış bulunmaktadırlar: André Gide böyle bir zamanda peyzajlarımızı fakir ve neşesiz, sanatımızı derme çatma, insanımızı çirkin buldu (çirkin bulmuş anlamında). Takma bir "insanüstü" gözüyle etraftaki ızdıraba tiksine tiksine bakarak geçti (geçmiş anlamında) (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 157-158). Fatih'in İstanbul'da bina ettiği ilk sarayın, kitaplarda okuduğumuz satırlardan başka, bir hatırası kalmamış (kalmadı anlamında) ve enkazı kaldı ise toprak Altında kalmıştır (kaldı anlamında) (Y. K. Beyatlı, Aziz İstanbul, s. 49). "Dün geceki renkli rüyamda geniş bir bahçede dolaşıyordum. Arkamda billûr gibi bir pınar var. Yanımdakilerden biri bana gümüş bir tasla su getiriyor." parçasındaki dolaşıyorum, getiriyor fiilleri şekilce şimdiki zaman kipi oldukları hâlde, anlam bakımından geçmiş zamanı, var fiili de yine vardı anlamını vermektedir. Hasta doktora gitmiş (gitse), doktor hastaya getirilmiş (getirilse) ne fark ederdi? (Osman Çeviksoy, Tutuklu Yürek, s. 27). Ekmeklerine o sarı tereyağından sürüp yiyorlar (yediler). Henüz gün ağarmamıştır (ağarmamıştı) (Sevinç Çokum, Derin Yara, s. 110). vb.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

görünüş anlamı Osm. suret-i zahire Fr. apparence
(astronomi)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

görünüş anlamı İng. semblance Osm. zevahir Fr. apparence
Bir nesnenin, bir olayın duyu örgenleriyle doğrudan doğruya algılanan dışsal yönleri.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

görünüş anlamı İng. appearance Osm. zahir
Bir nesnenin öze ilişkin olmayan ikincil özellikleri.

Güncel Türkçe Sözlük

görünüş anlamı
is. 1. Görünme işi. 2. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. 3. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir: Görünüşe aldanmamalı. 4. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara: "Van gölünün görünüşü eşsizdi." -N. Cumalı. 5. db. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi: Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak.

Tarama Sözlüğü

görünüş anlamı
Sarayın merasim salonu.

Türkçe - İngilizce

görünüş anlamı
isim
1) appearance
2) look
3) aspect
4) outlook
5) semblance
6) sight
7) face
8) epiphany
9) mien
10) spectacle
11) facet

görünüş eş anlamlısı

görünüm
is. Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon: "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar." -S. İleri.
manzara
is. 1. Bakışı, dikkati çeken her şey: "Karışık rüyalarda görülen manzaralar gibi dumanlı bir sahne." -A. Gündüz. 2. Görünüş: "Boğaz'ın ucundan Karadeniz'e bir kapı gibi açılan manzara..." -H. R. Gürpınar. 3. Konusu bir doğa veya şehir parçası olan resim, gravür veya desen, tablo. 4. mec. Durum: "Bu sade dekor ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmişti." -O. S. Orhon.
zevahir
ç. is. (zeva:hir) Görünüm.

"görünüş" için örnek kullanımlar

Bu konu da, fiillerin Görünüş biçimleri konusuna bağlıdır.
This issue, to the forms of verbs depends on appearance.
Kaynak: turkish.ruvr.ru
Biz görünüş güzeli olmaya çalıştıkça küf tutan duygularımızı unutuyoruz.
We try to be beautiful appearance of mold keeps forgetting feelings.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Hem sağlıklı hem güzel görünüş sağlıyoruz.
We provide both healthy and beautiful appearance.
Kaynak: iskenderunhaber.com
Gürültülü tartışmalar, görünüş, gerçek.
Noisy debate, look real.
Kaynak: evrensel.net
Köpek (Canis lupus familiaris); köpekgiller (Canidae) familyasına mensup, görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan, etçil ,
Kaynak: Köpek
Hûlûl, Tanrı 'nın görünüş alanına çıkması, evren ve insan la bütünleşmesi demektir. Bektaşilik 'e girmesi Balım Sultan sayesinde olmuştur.
Kaynak: Hûlul
Birdramon görünüş olarak Phoneix 'e benzemektedir. Biyomon'un şampiyon formudur. İlk evrimi bir Meramon un Karanlık Güçler tarafından
Kaynak: Birdramon
Canlıların görünüş, anatomi ve fizolojilerindeki köklü değişikliklerin sebebi olan olaylara özel gelişimler denir. Bunlardan bazıları:
Kaynak: Çok hücrelilerde özel gelişimler
Köpek ; Köpekgiller (Canidae) familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı, üçyüzden fazla evcil ırkı olan karnivor hayvan
Kaynak: Köpek (anlam ayrımı)
Dış görünüş olarak otomatik sigortaya benzer. Fakat çalışma prensibi tamemen farklıdır. Faz ın, nötr harici başka bir hat üzerinden
Kaynak: Kaçak akım rölesi
Türkiye 'nin bazı yörelerinde yaşayan insanlara göre, görünüş olarak Alkarısı şeklinde olan kötücül bir varlık. Gıbılık da denir.
Kaynak: Hıbılık
Görünüş olarak birbirinden farklı olan bu üç arıdan kraliçe arı ve işçi arılar dişidir. Dış görünüş olarak arılar birbirlerine çok
Kaynak: Bal arısı
Doktor, belirli dönemlerde hücre yenilenmesi dediği bir yöntemle kendini baştan aşağı yenileyerek, başka bir görünüş ve hatta kişilikle
Kaynak: Doctor Who
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.