Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

manzara ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

manzara anlamı
bakınız» açıkhava resmi.

Güncel Türkçe Sözlük

manzara anlamı
is. 1. Bakışı, dikkati çeken her şey: "Karışık rüyalarda görülen manzaralar gibi dumanlı bir sahne." -A. Gündüz. 2. Görünüş: "Boğaz'ın ucundan Karadeniz'e bir kapı gibi açılan manzara..." -H. R. Gürpınar. 3. Konusu bir doğa veya şehir parçası olan resim, gravür veya desen, tablo. 4. mec. Durum: "Bu sade dekor ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmişti." -O. S. Orhon.

Türkçe - İngilizce

manzara anlamı
isim
1) view
2) sight
3) landscape
4) panorama
5) scene
6) scenery
7) vista
8) spectacle
9) lookout
10) prospect
11) paysage
12) raree show
sıfat
1) scenic

manzara eş anlamlısı

durum
is. 1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon: "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı." -R. N. Güntekin. 2. Duruş biçimi, konum. 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. 4. db. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl: Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu.
görünüş
is. 1. Görünme işi. 2. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. 3. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir: Görünüşe aldanmamalı. 4. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara: "Van gölünün görünüşü eşsizdi." -N. Cumalı. 5. db. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi: Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak.
tablo
is. (ta'blo) 1. Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim: "Bu tablolardan biri gölge oyunu hâlinde karikatürize edilmişti." -H. Taner. "Hırsından bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün, diye bağırdım." -H. C. Yalçın. 2. Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi: Çarpım tablosu. Kronoloji tablosu. 3. mec. Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara: "Talebelik günlerimizden bazı tabloları çizmeye çalışacağım." -H. F. Ozansoy. 4. tiy. Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü.

"manzara" için örnek kullanımlar

Güzel model de; gördüğü bu manzara karşısında çok duygulandı.
Beautiful model, where it was very moved across the landscape.
Kaynak: takvim.com.tr
Güzel model de gördüğü bu manzara karşısında çok duygulandı.
Beautiful model sees the face of the landscape was very moved.
Kaynak: sabah.com.tr
Geçmişte yaşamış sanatçıların manzara resimlerinden oluşan bir sergi.
In the past, an exhibition of the paintings of landscape artists.
Kaynak: gercekgundem.com
Ancak karşılaştığı manzara onu büyük bir şoka sokacaktır!
Landscape, however, her face will put a big shock!
Kaynak: ankarahaber.com
Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Çeşitli değerlere sahiptir ama
Kaynak: Peyzaj
İngiliz bahçesi veya İngiliz parkı terimleri Birleşik Krallık dışında kullanılır, Birleşik Krallık'da ise manzara bahçesi terimi
Kaynak: İngiliz bahçesi
Windows Vista (Türkçe: uzak manzara), kişisel bilgisayar lar için geliştirilen Microsoft Windows işletim sistemleri ailesinin sürüm
Kaynak: Windows Vista
Belvedere (İtalyanca da "güzel manzara"), uzakları ya da güzel bir manzara görmesi için bir yapıyı üstten kuşatan ya da yerden
Kaynak: Belvedere
Barbizon ekolü (1830 - 1870), 19. yüzyıl da Fransız bir ressam grubu tarafından uygulanan manzara resmi tarzını tanımlamak için kullanılır
Kaynak: Barbizon ekolü
Açık hava ressamlığı, (Fransızca : En plein air, açık havada), dar anlamda, kapalı mekanlar dışında yapılan manzara ressamlığı, geniş
Kaynak: Açık hava ressamlığı
David Payne, (1843 – 1894) İskoç manzara ressam ı. Payne, bir taş ustasının oğlu olarak Dumfriesshire'a bağlı Annan şehrinde doğdu.
Kaynak: David Payne
George Barret, Sr. (1730 (?), Dublin - 1784 , Paddington ) İrlandalı manzara ressam ı. Özellikle 18. yüzyıl Britanya 'sının kırsal
Kaynak: George Barret, Sr.
Peyzaj (sözlük) : Görüntü ve manzara anlamına gelir. Peyzaj (sanat): Bazı resimlerin konusudur. Peyzaj mimarlığı : Bir meslektir.
Kaynak: Peyzaj (anlam ayrımı)
Doğa fotoğrafçılığı, manzara , yaban hayatı , hayvanlar , bitkiler gibi doğa malzemelerini konu edinen fotoğrafçılık dalı.
Kaynak: Doğa fotoğrafçılığı
Calvary Alayı Flaman rönesans ressamı Pieter Bruegel 'in 1564 tarihli ahşap üzerine yağlı boya manzara tablosudur. İsa Peygamber'in kendi
Kaynak: Calvary Alayı
Paul Nash (11 Mayıs 1889 - 11 Temmuz 1946) bir İngiliz manzara ressamı, sürrealist ve savaş sanatçısı ; ve John Nash 'in abisidir.
Kaynak: Paul Nash (sanatçı)
Kapıkaya, Samsun iline bağlı Bafra ilçesinin kolay beldesi sınırları içinde yer alan yuksek manzara sahip ve eski uygarlıklara ev
Kaynak: Kapıkaya, Bafra
Harry Fenn (1845–1911) özellikle manzara resimleriyle tanınan İngiltere doğumlu Amerika lı ressam. 1865 yıllarında Montclair, New Jersey 'e
Kaynak: Harry Fenn
Entel Kulesi), Şili 'nin başkenti Santiago 'da 127,4 m yüksekliğindeki, manzara platformu da bulunan televizyon kule sidir. Torre Entel
Kaynak: Torre Entel
Achenbach (d. 29 Eylül 1815 , Kassel , Hesse - ö. 1 Nisan 1910 , Düsseldorf , Almanya ), Alman gerçekçiliğinin öncülerinden manzara ressamı.
Kaynak: Andreas Achenbach
Çok sayıda ürün vermemekle birlikte, ruhsal değişiklikleri dramatik bir biçimde yansıtan resimleriyle Amerikan manzara resim geleneğinin
Kaynak: Washington Allston
5 Ekim 1524), Flaman rönesans ve manzara ressamıdır. 'in amcasıdır, takipçileri panoramik kuzey Rönesans manzara üslubunu oluşturmuşlardır.
Kaynak: Joachim Patinir

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.