Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

grup ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

grup anlamı İng. group Alm. Gruppe Fr. groupe
Birden çok kelimeden oluşan fakat yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir öge gibi işlem gören ve yargı bildirmeyen söz dizisi. Ad Tamlaması, sıfat tamlaması, iyelikli tamlama, ikilemeli tamlama, birleşik ad, edat grubu, birleşik fiil vb. birer grup oluşturmaktadır: saman rengi, ana kucağı, tatlı elma, dünkü haber, iri iri gözler, Halide Nusret Zorlutuna, pazartesi (< pazar ertesi), ayakkabı, Haydarpaşa, sizin için, ona göre, ateş gibi, denizde kum, evdeki iş, alt eylemek, pişman olmak, yapmış bulunmak, Osman baba, Ayşe nine, ey arkadaş! vb.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

grup anlamı
Azerbaycan Türkçesi: söz birläşmasi; Türkmen Türkçesi: söz düzümi; Gagauz Türkçesi: laf birleşmesi; Özbek Türkçesi: soz birikmasi; Uygur Türkçesi: söz birikmisi; Tatar Türkçesi: süz tezmäse ~ süztezmä; Başkurt Türkçesi: hüzbäyläneş; Kmk: söz tagım; Krç.-Malk.: söz tutuş; Nogay Türkçesi: söz baylanıs;Kazak Türkçesi: söz tirkesi ~ söz tirkesimi; Kırgız Türkçesi: söz aykaşı ~ söz tizmegi; Alt::söskolbu; Hakas Türkçesi: söz pîrîgîzî; Tuva Türkçesi: sös ka'ttıjıışkını; Şor Türkçesi: sös tizimi; Rusça: slovosoçetaniye

Güncel Türkçe Sözlük

grup, -bu anlamı
is. 1. Küme: "Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor." -H. E. Adıvar. 2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu. 3. mec. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. 4. ask. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri Altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu: Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.

Türkçe - İngilizce

grup anlamı
isim
1) group
2) band
3) bunch
4) set
5) class
6) party
7) batch
8) category
9) gang
10) clan
11) ensemble
12) body
13) series
14) clump
15) clutch
16) push

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

grup anlamı Fr.groupe
1. Küme: § "Esnayı sirkatte katledilen Arapların kanı üç yüz mecidiye olup bu parayı aşiret efradı ve grupları tediye eder." -Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 69. § "Nazmiye Hanımda grubuna doğru yürüdü." -Peyami Safa, Sözde Kızlar, 44. § "İkinci planda iki masa, etrafında iki grup." -Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü, 32. § "Mümtaz lafa tutulmamak için bir grubun arkasında kendisini sipere çekti." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 87. § "Öte taraftan bunlar grup hâlinde yani bizim bildiğimiz saz takımı şeklinde de çalıp çağırırlar." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 262. § "Sonraki küçük bir grupla..." -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp'ten Kosova'ya, 6. § "Divanhaneye benzer büyük salonda kadınlı, erkekli gruplar…" -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 25. § "Kalabalık bir grupla birkaç kez yemeye çıkmışlar, uzaktan bakmışlardı." -Buket Uzuner, Şairler Şehri, 24. 2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. § "Lokanta ve kahvelerde küçük gruplar hâlinde bol bol radyo dinledikleri, hayatlarını bu yayınlara göre düzenledikleri bir dönemin filmi" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 39. § "... yazılmasını ve söylenmesini isteyen fikir ve iddia grupları var." -Peyami Safa, Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca, 13. § "Beni çeviren bir grupla beraber ben de bir kenara çekildim." -Nazım Hikmet Ran, Yeşil Elmalar, 148. 3. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü:§ "İlk futbol ekibinden yetişme ve şövaleresk mizaçlı Tahsin Nahit önde olmak üzere bir Fecr-i Atiler grubu, hemen o dergi idarehanesine girmiş." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 37. § "Bettina, küçük grubumuzdan hemen hemen hiç ayrılmazdı." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 97. § "… Girihbendlerin grubundan…" -Ahmet Rasim, Tarih ve Muharrir, 74. § "Bu vaziyette hükûmet Âyan Meclisine kendi adamlarından bir grup sokup ekseriyeti elde tutmaya bakarken gösterdiği namzetlerin çoğunu kabine azası kendisini kurtaramıyor." -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 120. § "Yeniler grubuyla başlamış, grubun öteki ressamları birer ikişer işi ya para getiren resme ya da nonfigüratife döktükleri halde, o bildiğinden şaşmamış." -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 74. 4. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu: § "Her tümene bir tümen beyi kumanda ediyor bunların yanında da… adlarıyla bir subay grubu bulunuyordu." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 188.

grup eş anlamlısı

ekip
is. Takım: "Aramızda ekipler kuracağız, maçlar yapacağız, oyunlar oynayacağız." -Ç. Altan.
küme
is. 1. Tümsek biçimindeki yığın. 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler." -N. Nâzım. 3. Tomar. 4. eğt. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. 5. sp. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig. 6. sp. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

"grup" için örnek kullanımlar

Arşiv · Haberler > Politika Haberleri > BDP'nin grup toplantısı iptal.
Archive · News> Politics News> BDP group meeting canceled.
Kaynak: haber.mynet.com
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Parliament Speaker Cemil Cicek, the group met Başkanvekilleriyle.
Kaynak: haberturk.com
13 Mart 2013 Çarşamba 14:23Yerel. Grup 38 Taraftarlar Derneği 2.
March 13, 2013 Wednesday 14:23 local. Fans Association of Group 2 of 38
Kaynak: haberciniz.biz
AK Parti'nin TBMM'de yapacağı grup toplantısı iptal edildi.
AK Party group meeting in Parliament will have been canceled.
Kaynak: focushaber.com
Saka kuşu , kuşlar , kordalılar , denildiği zaman bir grup organizma kastedilir. Eğer böyle biyolojik bir grup, sınıflandırma
Kaynak: Takson
Meteora ve Hybrid Theory albümleri ile daha çok nu metal tarzını icra eden grup, daha sonra, 2007 yılında çıkardıkları Minutes to
Kaynak: Linkin Park
Grup, periyot ve bloklar : Grup : Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik
Kaynak: Periyodik tablo
Sosyoloji de, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını
Kaynak: Grup (sosyoloji)
Grup Maçları: Aşağıdaki takımlar grup maçlarına direkt olarak katılmaktadırlar. ENG. Chelsea F.C. ENG. Manchester United FRA. Lyon ITA
Kaynak: 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi
Öbek (veya grup), soyut cebir in en temel matematiksel yapısıdır. Öbek, öncelikle bir küme dir, öğe leri boş olmayan bir küme ve üzerine
Kaynak: Öbek (matematik)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.