Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

güfte ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

güfte anlamı
is. Müzik eserlerinin yazılı metni, söz: "Sanatçı dostum bestelerinin güftelerini de kendi yazardı." -Ç. Altan.

Kişi Adları Sözlüğü

Güfte anlamı Köken: Far.
Cinsiyet: Kız
Bir müzik yaptının bestelenmiş sözleri.

Türkçe - İngilizce

güfte anlamı
isim
1) words
2) song

güfte eş anlamlısı

söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.

"güfte" için örnek kullanımlar

Çoñ Neğme (Büyük Nağme) kısmında 12 ezgi ve 137 mısralı güfte; destan kısmında sekiz ezgi ve 76 mısralı güfte; meşrep kısmında 3 ezgi ve
Kaynak: Muqam
Çoñ Neğme (Büyük Nağme) kısmında 12 ezgi ve 137 mısra lı güfte destan kısmında sekiz ezgi ve 76 mısralı güfte; meşrep kısmında 3 ezgi
Kaynak: Nağme
Avukatlık ve gazete yazarlığı da yapmış olan tanınmış edebiyatçı ve Türk müziği güfte yazarı (1897-1951) Hayatı : Nahit Hilmi Özeren
Kaynak: Nahit Hilmi Özeren
Bir yazar, farklı formatlarda yazılar yazabilir; şiir , roman , kısa hikâye, güfte , senaryo gibi. Yazdıkları yazım türlerine göre farklı
Kaynak: Yazar
diyen Şair, düzenlenen uluslararası, ulusal, kurumsal ve bölgesel nitelikli şiir, destan, hikâye, slogan, marş, güfte ve TSM dalındaki
Kaynak: Nedim Uçar
"Şafak Rüzgarı", güfte Caroline Alice Elgar şiiri (1888) Op. 37 Deniz Resimleri, Kontralto için 5 şarkı. (1897–1899)" Güfte: Arthur
Kaynak: Edward Elgar
Mecmua-i Sâz ü Söz, 17. yüzyıl ortalarında Ali Ufkî Bey tarafından telif edilmiş olan Türk musikisi ne ait nota ve güfte mecmuasıdır.
Kaynak: Mecmua-i Sâz ü Söz
Hazinses, oyunculuğunun yanı sıra güfte ve beste çalışmaları yaptı. Sanatçının, "Bir Dilbere Müpteladır Deli Gönlüm" adlı eserini Zeki
Kaynak: Sami Hazinses
yanında halen restorasyon çalışmaları da yapmaktadır. Bulutsuzluk Özlemi 'nde beste ve güfte yazarlığının yanında solist olarak görev almaktadır.
Kaynak: Nejat Yavaşoğulları
Cenap Muhittin Kozanoğlu en çok şarkı güfte leriyle tanınmıştır, bunlardan Refik Fersan 'ın bestelediği Acemkürdi makam ında:
Kaynak: Cenap Muhittin Kozanoğlu
Şiirleri Türk sanat müziği şarkılarına güfte olmuştur. Osmanlı Devleti 'nde çeşitli yerlerde kaymakamlık ve mutasarrıflıklarda bulunmuş
Kaynak: Ali Faik Ozansoy
1915 'te kanto ve şarkılardan meydana gelen Nevzad-ı Musiki adlı bir güfte dergisi yayımladı. Çeşitli makamlarda onüçe yakın bestesi
Kaynak: Aleko Bacanos
Ali Ufkî Bey, Klasik Türk musikisi bestekâr ı, santûrî , müzikolog ve "Mecmua-i Sâz ü Söz " adlı nota ve güfte mecmua sının müellifidir
Kaynak: Ali Ufkî Bey
Apansız uyanırsan (beste), Benzemez kimse sana (güfte) en meşhur yapıtlarıdır. Eserleri : Edebiyatımızda Vatan duygusu. Klasik Şiirimiz.
Kaynak: Rüştü Şardağ

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.