Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hür ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

hür anlamı
sf. 1. Özgür: "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim." -T. Fikret. 2. zf. Özgür bir biçimde: "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım." -M. A. Ersoy.

Kişi Adları Sözlüğü

Hür anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
Özgür, bağımsız.

Türkçe - İngilizce

hür anlamı
sıfat
1) free
2) independent
3) liberal

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

hür anlamı
< Ar. hürr: hür || hur

hür eş anlamlısı

özgür
sf. 1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür: "Muallim Naci'den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar." -S. Birsel. 2. Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke). 3. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 4. Tutuklu olmayan, hür. 5. Başkasının kölesi olmayan, hür. 6. Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen: Özgür basın. Özgür girişim.

"hür" için örnek kullanımlar

Bireylerin hür iradesiyle alışveriş yapması engellenmek talep edildi.
Request free will of individuals were prevented to do shopping.
Kaynak: timeturk.com
Atatürk size seçme seçilme hür bir insan olma özelliği verdi .
Atatürk gave you the distinction of being a human being freely elected to choose.
Kaynak: haber.mynet.com
Böylece hür ve bağımsız olmanın onur ve şerefini duyarız.
Thus, we will be the honor and dignity of being free and independent.
Kaynak: haber3.com
İnanıyoruz ki fikri hür, vicdanı hür Beşiktaş Kongre Üyesi yapısıyla kulübümüz daha ileriye gidecektir.
We believe that intellectual freedom and conscience free club Besiktas structure of a member of Congress will go further.
Kaynak: kanalahaber.com
Kendisi hür yazılımı tanımlayarak "copyleft " kavramını yazılım hürriyeti garantilemek için çıkardı. Bazı yazılımdışı endüstriler, kendi
Kaynak: Özgür yazılım
Orjinal adı 'freie Uni' olan okulun Frei kısmı; ücretsiz, serbest, boş, hür, özgür gibi birçok anlama gelmektedir. Üniversitenin adı
Kaynak: Berlin Özgür Üniversitesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.