Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

özgür ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

özgür anlamı İng. free Osm. serbest Lat.liber Alm. Frei Fr.libre
Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız, kendibeslek olan.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

özgür anlamı
serbestî, hür. ~ mallar: serbest mallar.

Güncel Türkçe Sözlük

özgür anlamı
sf. 1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür: "Muallim Naci'den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar." -S. Birsel. 2. Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi Altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke). 3. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 4. Tutuklu olmayan, hür. 5. Başkasının kölesi olmayan, hür. 6. Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen: Özgür basın. Özgür girişim.

Kişi Adları Sözlüğü

Özgür anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. 3. Başkasının kölesi olmayan. 4. Bağımsız.
Cinsiyet: Kız
1. Kendi kendine karar verme, davranma, hareket etme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. 3. Başkasının kölesi olmayan. 4. Bağımsız.

Türkçe - İngilizce

özgür anlamı
sıfat
1) free
2) independent
3) at liberty
4) unfettered
5) latitudinarian
6) exempt
zarf
1) at large

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Özgür anlamı
Rize ili, Ardeşen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

özgür eş anlamlısı

bağımsız
sf. 1. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür: "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı." -N. Cumalı. 2. Müstakil. 3. is. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse: "... Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır." -Anayasa. 4. is. Bağımsız milletvekili.
hür
sf. 1. Özgür: "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim." -T. Fikret. 2. zf. Özgür bir biçimde: "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım." -M. A. Ersoy.
serbest
sf. 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. 2. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. 3. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan: Öğleyin serbestim, gelebilirsin. 4. Bazı kurallara bağlı olmayan: Serbest ticaret. Serbest nazım. 5. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan. 6. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın). 7. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen: Serbest geçiş 8. zf. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde: "Ötekilere de pek serbest davranır isem de onlar benden utanırlar." -M. Ş. Esendal.

"özgür" için örnek kullanımlar

İlk dizimde beraber oynamıştık, özgür olmasına sevindim..
We played with the first sintax, I'm glad to be free ..
Kaynak: haberfx.net
Fakat Melek'le ilgili bir şeyler bilen biri daha var. Özgür.
But there's someone who knows something about Melek'le. Free.
Kaynak: gazetea24.com
Mehveş, evini su bastığı için bir süreliğine Özgür'ün evine yerleşmiştir.
Mehveş, free house for a while for the water presses' s house settled.
Kaynak: medyaloji.net
Ev sahibinin Özgür'le bir topu direkten döndü.
Home owner free 'le returned to pole a ball.
Kaynak: fanatik.com.tr
Özgür, Rize ilinin Ardeşen ilçesine bağlı bir köy dür. Tarihçe: özgür köyü aşağı durak köyüne bağlı muşkale mahallesiydi1993 yılında aşağı
Kaynak: Özgür, Ardeşen
Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation; kısaca FSF), özgür yazılım hareketi ve GNU projesini desteklemek üzere 1985 yılında
Kaynak: Özgür Yazılım Vakfı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.