Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ırkçı toplumbilim ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

ırkçı toplumbilim anlamı İng. anthroposociology Osm. ırkçı sosyoloji Fr. anthroposociologie
Bireylerin, birey kümelerinin toplumsal yeri ile insanın gövde ve doku yapısı (kafatasının büyüklük ve biçimi, boy, saç rengi vb.) arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ileri süren, toplumsal olayları bu açıdan inceleyen ırkçı görüş.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.