Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ırkçılık ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

ırkçılık anlamı İng. ethnocentrism
1- Kişinin bağlı olduğu ulus ya da ırkın üstünlüğüne inanarak onun dışında kalan toplulukları aşağı ve hor görmesine dayanan tutum ve davranış. 2- Toplumu kendi kümesi, yabancı küme diye iki bölüme ayırarak kendi kümesine üstünlük ve başatlık tanıma, dış kümeye ise düşkünlük ve uyrukluk tutumunu benimsetme.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

ırkçılık anlamı İng. racialism Fr. racisme
İnsanların toplumsal özelliklerini dirimbilimsel, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Güncel Türkçe Sözlük

ırkçılık, -ğı anlamı
is. top. b. İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti, rasizm: "Bir aralık Alman zaferi muhakkak göründüğü zamanlarda ırkçılığa dahi sapmış fakat bu devir çok kısa sürmüştür." -H. E. Adıvar.

Türkçe - İngilizce

ırkçılık anlamı
isim
1) racism
2) apartheid
3) racialism
4) segregation
5) racial discrimination
6) race discrimination
7) ethnocentrism

ırkçılık eş anlamlısı

rasizm
is. top. b. Irkçılık.

"ırkçılık" için örnek kullanımlar

İtalyan Lazio takımı da birçok kez ırkçılık nedeniyle ceza aldı.
Italian Lazio's team was sentenced several times due to racism.
Kaynak: takvim.com.tr
Türklük adına ırkçılık yapanlar, Türklüğe zarar veriyorlar.
Racism in the name of Turkishness Those who harm Turkishness.
Kaynak: medyafaresi.com
İtalya'da ırkçılık skandalları, son yıllarda git gide artış gösteriyor.
Italy, racism scandals in recent years, increasingly increasing.
Kaynak: sporx.com
Yıllar boyunca ırkçılık meselesinden çok çektim ben; başıma neler geldi.
I too took a matter of racism over the years, what has happened to me.
Kaynak: sabah.com.tr
Bilimsel ırkçılık, sözdebilim sel teknikler ve hipotez ler kullanarak ırkçılık , ırk aşağılaması veya ırk üstünlüğü ne olan inancın
Kaynak: Bilimsel ırkçılık
Futbol da ırkçılık evrensel anlamda kaygı verici bir oluşumdur. Futbolcular, ırkçılıkla sadece ten renklerinden dolayı yüz yüze
Kaynak: Futbolda ırkçılık
Yazarken ırkçılık, düzey ayrılıkları, cinsiyet güçler dengesi üzerine yoğunlaştı. Otuzun üzerinde kitabı ve sayısız makaesi yayımlandı.
Kaynak: Bell Hooks
Bu köyde herhangi bir ırkçılık yoktur. Coğrafya: Adıyaman 'ın merkezine 5 km uzaklıktadır. Tarım en büyük gelir kaynagıdır. Yetiştirilen tarım
Kaynak: Büyükkavaklı, Adıyaman
SOS Racisme, 1984'te kurulan Fransız ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Kuruluşun İspanyol versiyonu, Barselona 'da kurulan SOS
Kaynak: SOS Racisme
Kanada'nın kültürel çoğulculuk ve LGBT hakları gibi karşı-ayrımcı uygulamalar konusundaki tartışılmaz başarılarına rağmen, ırkçılık
Kaynak: Kanada'da insan hakları
Özellikle İngiliz siyahî futbolcular ve bazı ülke federasyonları turnuva öncesinde şampiyonada ırkçılık olayları yaşanacağına dair
Kaynak: 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası
Sanatçısı seçilmiştir Tupac'ın şarkılarının birçoğunun ana teması varoş lardaki şiddet ve zorluklar, ırkçılık , sosyal sorunlar ve Doğu
Kaynak: Tupac Shakur
irredantizm , faşizm , militancılık , dinselcilik , otoriterlik , ırkçılık , anti-emperyalizm , asabiyet , hayali cemaatler , tarihsel
Kaynak: Milliyetçilik
Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise "ırkçılık" adı verilmektedir. Irkçılık genel olarak çeşitli insan ırk ları arasındaki
Kaynak: Irkçılık
Günümüzde Kanada Kızılderililerine karşı sistemik ırkçılık (systemic racism) hâlâ uygulanmaktadır. Eiğitim ve öğretim leri yirminci
Kaynak: Kanada Kızılderilileri
Dizilerdeki emperyalizm , sınıf kavgası , ırkçılık , insan hakları ve teknoloji nin etkileri gibi konular ilk yayınladıkları zaman olduğu
Kaynak: Uzay Yolu
Çok çeşitli konulara -ırkçılık ,aşk,kıskançlık ve ihanet - sahip olması sayesinde günümüze kadar sevilen ve okunan bir eser olarak kalmış
Kaynak: Othello
Çalışma, anti-kolonyal ve ırkçılık karşıtı oluşu ile bilinmektedir. Kategori:Sosyoloji kitapları Kategori:Fransızca kitaplar
Kaynak: Siyah Deri, Beyaz Maskeler
Popülizm genelde rejim karşıtı siyaseti içerdiği gibi özellikle sağ eğilimlerde milliyetçilik , jingoizm , ırkçılık veya köktendincilik
Kaynak: Popülizm
Tabu sayıldıkları dönemlerde bile, başta ırkçılık olmak üzere sosyal sorunlara eğilen birçok filme imza attı. " "Mesajı olan filmler" diye
Kaynak: Stanley Kramer
Silverman komedi alanı olarak toplumdaki tabuları ele alır ve çoğunlukla ırkçılık , cinsiyetçilik ve din konularına dikkat çeker.
Kaynak: Sarah Silverman
Tarihi boyunca sayısız film de ve televizyon dizilerinde konu edilen LAPD, birçok kez ırkçılık ve yolsuzluk iddialarına maruz kaldı ve
Kaynak: Los Angeles Polis Teşkilatı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.