Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

anhidrit ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

anhidrit anlamı İng. anhydride
Bir bileşimden su molekülü çıkarılmasıyla veya bir cismin su kaybetmesi sonucunda geriye kalan susuz kısım.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

anhidrit anlamı İng. anhydride
Özellikle asit gibi bir maddeden bir molekül su çıkarılmasıyla elde edilen kimyasal bileşik.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

anhidrit anlamı Fr. anhydride
(kimya)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

anhidrit anlamı
bakınız» Susuz.

Güncel Türkçe Sözlük

anhidrit anlamı
is. jeol. Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

"anhidrit" için örnek kullanımlar

Bunu asetik anhidrit ve asetik ester üretimi izler. Sirke üretiminde kullanımı nispeten önemsizdir. Asetik asitin bir diğer önemli
Kaynak: Asetik asit
Amin lerin asillenip amid oluşumunda veya alkol lerin asillenip ester oluşumunda karboksilik asit lerin asil halojenür leri ve anhidrit
Kaynak: Asilasyon
kalsiyum u buldu. Asit özelliğinin hidrojen in varlığından ileri geldiğini saptayarak asitlerle anhidrit lerin farklı olduğu sonucuna vardı.
Kaynak: Humphry Davy
Karboksilik asit lerin asit anhidrit lere dönüşmesi: 2 RCO 2 H → (RCO)2 O + H 2 O. Amid lerin nitril lere dönüşmesi: RCONH 2 → R-CN + H 2 O
Kaynak: Dehidrasyon
ı meydana getirir. Asetik anhidrit serbest hidroksil grupları ile tepkimek için kullanılan yaygın kullanılan bir asetilasyon reaktif idir.
Kaynak: Asetilasyon
tepkimelerine yatkındır. Tetralin , dekalin , naftol ler, naftilamin ler ve stalik anhidrit üretiminde, ayrıca güve öldürücü olarak kullanılır.
Kaynak: Naftalin
Bulunuşu: Yaygın olarak sedimanter kayalarda özellikle dolomitlerde boşlukların çeperlerinde, anhidrit ile birlikte evaporit çökellerde,
Kaynak: Ortorombik
Kategori:EC 3.6 | EC 3.6 : asit anhidrit der (asit anhidrit hidrolaz lar, helikaz ve GTPaz lar dahil olmak üzere) Kategori:EC 3.7 | EC
Kaynak: Hidrolaz
Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu ya buharla (formol, sülfür anhidrit, klor) ya da püskürtülebilecek antiseptik eriyikle (Javel suyu, süblime
Kaynak: Dezenfeksiyon
Asetik anhidrit bu reaksiyonda katalizör olarak yer alır. Kloroasetik asitin diğer endüstriyel üretim yolu trikloretilen in hidroliz idir
Kaynak: Kloroasetik asit
Deniz suyundaki büyük çözünülürlüğü halit ve anhidrit minerallerine göre daha zayıf olan ve evaporasyon da ilk çökelen mineraldir.
Kaynak: Alçıtaşı
Ayrıca bakınız: Asit anhidrit Asit klorür Amid Ester Kategori:Karboksilik asitler.
Kaynak: Karboksilik asit
Bazik bir oksite anhidrit tesir ettirmekle elde edilirler: Bazik Oksit + Anhidrid → Tuz. Elementlerinden elde edilebilirler: Metal + Halojen
Kaynak: Tuz (kimya)
İnsanda arsenik zehirlenmesi, genellikle arsenik -3- oksit (arsenik anhidrit), bakır asetoarsenit, kalsiyum veya kurşun arsenat gibi
Kaynak: Arsenik
Böyle havzalarda buharlaşma ile birlikte önce jips, daha sonra anhidrit ve kaya tuzu teşekkül eder. Deniz ve okyanus havzalarında yüzer
Kaynak: Tortul kayaçlar
Buna rağmen, radikallerin elektrofilik/nötrofilik karakteri çeşitli şartlarda gösterilmiştir (örneğin, maleik anhidrit (elektrofilik) ve
Kaynak: Radikal (kimya)
Yine bir başka İngiliz kimyacı Humphry Davy , asit özelliğinin hidrojen in varlığından ileri geldiğini saptayarak asitlerle anhidrit lerin
Kaynak: Hidroklorik asit

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.