Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

anhelation ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"anhelation" için örnek kullanımlar

hal-, -hel- | breathe | Latin | halare, halatus | anhelation, inhale | hapl- | simple, single | Greek | ἁπλοῦς (haplous) | haploid ,
Kaynak: List of Greek and Latin roots in English

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.