Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilerleme ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

ilerleme anlamı İng. progress Osm. terakki Lat.progressus, gressus Alm. Fortschritt Fr. progrès
(Lat. progressus < gressus = yürüme, adım; pro - önde, ileriye) : Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

ilerleme anlamı İng. progression
Bir hastalığın daha yaygın ve ağır duruma gelmesi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

ilerleme anlamı İng. propagation Osm. propagasyon Alm. Fortschritt Fr. propagation
Bir zincir tepkimesinin ya da ardışık tepkimeler dizisinin başlatıldıktan sonraki aşamaları.

Güncel Türkçe Sözlük

ilerleme anlamı
is. 1. İlerlemek işi: "Doğru yolda, seçtiğim bir yolda ilerlemem gerekir." -N. Hikmet. 2. Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir." -Anayasa. 3. fel. Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.

Türkçe - İngilizce

ilerleme anlamı
isim
1) progress
2) progression
3) advancement
4) advance
5) improvement
6) headway
7) gain
8) upswing
9) expansion
10) uptrend
11) forwardness
12) rising

ilerleme eş anlamlısı

terakki
is. (terakki:) esk. 1. İlerleme, yükselme, gelişme. 2. fel. İlerleme.
terfi
is. (terfi:) 1. Derece, makam bakımından yükselme. 2. Yükseltme: "Zafer üzerine orduda terfiler yapılmıştı." -F. R. Atay.

"ilerleme" için örnek kullanımlar

Banka genel müdürleriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.
Interviews with managers of the Bank's overall progress has been made.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Toplantılarda teknik heyetler projenin ilerleme durumunu izah ediyor.
Meetings of technical committees is explained in the progress of the project.
Kaynak: sanliurfa.com
Çünkü nanoteknolojiden genetik mühendisliğine büyük ilerleme sağlandı.
Because genetic engineering, nanotechnology, great progress has been made.
Kaynak: hurriyet.de
Adaletin olmadığı yerde gelişme de olmaz, ilerleme de olmaz.
Where there is no justice, there can be improvement, progress is not achieved.
Kaynak: haber3.com
Haladás Türkçe 'deki ilerleme sözcüğü ile aynı anlamı taşır. 1919 yılında kurulan kulüp iç saha karşılaşmalarını 12.500 kişilik Rohonci
Kaynak: Szombathelyi Haladás
Belirlenimsizlik, herhangi bir kurala göre değil de rastgele veya özgür olarak ilerleme durumudur. Belirlenimsiz bir sistem de bir
Kaynak: Belirlenimsizlik
Pardux, Pardus tabanlı olarak geliştirilmiş bir dağıtımdır ancak hiç ilerleme kaydedemeden proje bitmiştir. Daha az sistem tüketmesi
Kaynak: Pardux
20. yüzyıl , teknolojik ilerleme ve başarı bakımından aynı zamanda uygarlaşmış milletlerin birbirlerine sarf ettikleri şiddet içerici
Kaynak: Nükleer silahlanmanın kronolojisi
En çok da ilerleme takımları gibi Raptors, daha ilk yıllarında basketbol sahalarında mücadele etmeye başlamıştır. 1998 NBA Seçmeleri
Kaynak: Toronto Raptors
Osmanlı tarafı, her ileri hareketi yoğun bir ateş altına almış, Tugay gün boyu kayda değer bir ilerleme kaydedemediği gibi kayıpları 350
Kaynak: İkinci Kirte Muharebesi
İlerleme yöntemleri: Fokgillerin denizaslanıgillerle aralarındaki diğer mühim bir fark, ilerleme gücünü öne değil arkaya aktarmış olmalarıdır
Kaynak: Fokgiller
topluluk psikolojisinde etkinlikleri artmakta, anlaşabilme, anlaşılabilme yetilerindeki gelişimlerle daha hızlı ilerleme kaydedebilmekteler.
Kaynak: Duygu
Nasıl çarktaki yatay ilerleme belirli bir noktaya (merkeze) gelindikten sonra yerini yükselmeye bırakırsa (çarkın ekseninde yükselmek,
Kaynak: Şamanizmde Yer'in Ekseni
Kolordusu karşısında ilerleme sağlayamayan Sovyet taarruzu, yine von Manstein'in Romen 3. Ordusu cephesinde 16 km. lik bir kesimde girmeyi
Kaynak: Kırım Seferi (1941–1942)
Büyük koloniler içerisinde okyanusların birçok kayalık kıyılarında yaşarlar. Fokgiller de olduğu kadar karada ilerleme kabiliyetlerini
Kaynak: Denizaslanıgiller
millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.
Kaynak: Milliyetçilik
Fizik ve kimya alanındaki ağır­lık merkezi yasası gibi, toplumları yöneten bir ilerleme yasası vardır. Sosyoloji biliminin görevi, bu
Kaynak: Claude Henri de Saint Simon
Bu duruma Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanan Türkiye hakkında düzenlenen ilerleme raporlarında da yer verilmektedir. Ayrıca dikkat edilmesi
Kaynak: Türkiye'deki kolluk kuvvetleri
Moskova yönünde bir ilerleme, cephenin merkezinde çok geniş ve derin bir çıkıntı yaratacaktı ve bu çıkıntının her iki yanı, Kızıl Ordu'nun
Kaynak: Moskova Muharebesi
boyunca Kuzey Afrika 'da İngiliz birlikleri General O'Connor komutasında İtalyan birlikleri karşısında hızlı bir ilerleme göstermekteydiler.
Kaynak: Balkan Cephesi (II. Dünya Savaşı)
Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Senarist lik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, dünyanın en ilgi çekici
Kaynak: Safa Önal

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.