Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

terakki ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

terakki anlamı Osm. Hisse
20.000 akçeye dek çıkabilen timar gelirinin, kılıç hakkı çıktıktan sonraki bölümü.

Güncel Türkçe Sözlük

terakki anlamı
is. (terakki:) esk. 1. İlerleme, yükselme, gelişme. 2. fel. İlerleme.

Türkçe - İngilizce

terakki anlamı
progress

terakki eş anlamlısı

gelişme
is. 1. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor." -N. Cumalı. 2. Olan biten şey. 3. ed. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.
ilerleme
is. 1. İlerlemek işi: "Doğru yolda, seçtiğim bir yolda ilerlemem gerekir." -N. Hikmet. 2. Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir." -Anayasa. 3. fel. Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.
yükselme
is. 1. Yükselmek işi, itila: "Pencereden çıkıp göğe yükselmeye başladı." -İ. O. Anar. 2. Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir." -Anayasa. 3. coğ. Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması: "Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş." -Z. Selimoğlu. 4. jeol. Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

"terakki" için örnek kullanımlar

Osmanlı'nın mutlakiyetçi yapısı, İttihat ve Terakki ile modern Türkiye'ye de miras kaldı.
Absolutist structure of the Ottoman Empire, the Committee of Union and Progress in modern Turkey inherited.
Kaynak: hurriyet.com.tr
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.