Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

acımasız ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

acımasız anlamı
sf. 1. Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu." -S. İleri. 2. zf. Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..." -N. Cumalı.

Türkçe - İngilizce

acımasız anlamı
sıfat
1) brutal
2) ruthless
3) cruel
4) relentless
5) merciless
6) grim
7) harsh
8) pitiless
9) atrocious
10) ferocious
11) slashing
12) unrelenting
13) stern
14) cutthroat
15) outrageous
16) tyrannical
17) implacable
18) inexorable
19) fiendish
20) inhumane
21) unmerciful
22) truculent
23) tyrannic
24) tyrannous
25) unpitied
26) inclement
27) without remorse
28) flinty
29) dead
30) coldhearted
31) hard-hearted
isim
1) despot

acımasız eş anlamlısı

merhametsiz
sf. Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz: "Babam, kararını merhametsiz bir kalple icra etti." -Y. K. Beyatlı.
merhametsizce
zf. (merhametsi'zce) Merhamet etmeksizin, merhametsiz bir biçimde, acımadan, merhametsizcesine: "Sarsaklığına tanık olduğumuz birini merhametsizce, akıllı geçinenleri hoyratça aşağılardık." -E. Şafak.

"acımasız" için örnek kullanımlar

Başka hangi ülke, tarihine bu kadar acımasız ve nankör davranabilir?
What other country, date, act so cruel and ungrateful?
Kaynak: radikal.com.tr
Bu acımasız, anlamsız savaşın, içeride bir galibi de yoktu üstelik.
This is brutal, senseless war, moreover, there was also a winner.
Kaynak: hakimiyet.com
Kendinize karşı bazen çok acımasız davranabiliyorsunuz, bilginize.
Davranabiliyorsunuz sometimes very cruel to yourself, your knowledge.
Kaynak: haberedikkat.com
Hem de Baas rejiminin tüm acımasız ve zalimce düşmanlığına rağmen.
Despite all the brutal and cruel hostility as well as the Ba'ath regime.
Kaynak: blog.radikal.com.tr
Ateş Ulusu'nun acımasız, perfeksiyonist prensesi, Zuko'nun kız kardeşidir. Kendisi ağabeyinin aksine acımasız ve egoisttir. Amacına
Kaynak: Azula
Braunschweig bombardımanı (15 Ekim 1944), II. Dünya Savaşı nın en acımasız yüzlerinden biridir. Kent Kraliyet Hava Kuvvetleri 'nin 5.
Kaynak: Braunschweig bombardımanı (15 Ekim 1944)
Çok acımasız ve yetenekli bir katildir. Sadakati ve üstün yetenekleri sayesinde Michael Corleone'nin en güvendiği adam haline gelir.
Kaynak: Al Neri
Tek özelliği zekasıyken yavaş yavaş acımasız olmayı, güçlü olmayı ve kendine güvenmeyi öğrenen Micheal kısa bir süre sonra babasının
Kaynak: Michael Corleone
Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı
Kaynak: Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
Taşralı soylu bir ailenin çocuğuydu; çocukluğunda annesinin köylülere karşı acımasız tutumuna tanık oldu. Bunu sonradan en önemli
Kaynak: Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin
Alkolik bir müzisyen olan babasının Beethoven'a piyano eğitiminde çok sert ve acımasız davrandığı bilinir. Mutsuz bir çocukluk geçiren
Kaynak: Ludwig van Beethoven
Tüm dünya tarafından genelde acımasız ve kana susamış bir fatih olarak gözükse de, Moğolistan 'da oldukça sevilen bir sembol hâline
Kaynak: Cengiz Han
Pavlus, çok katı bir Yahudi cemaatine mensuptu ve Hıristiyan olmadan önce ilk Hıristiyanlara acımasız zulümler yaşatmıştı. İstefanos'un
Kaynak: Pavlus
Bu dönemde Cizvitler, Kilise'ye hoş görünmek için özellikle aforoz edilenlere karşı çok acımasız oldular. Cizvitlerin benzer
Kaynak: Cizvitler
Bu memuriyet döneminde şahit olduğu acımasız uygulamalar, emperyalizme karşı geliştirdiği derin öfkeye katkıda bulunmuştur. Gençlik
Kaynak: George Orwell
Kararlı, etkileyici ve acımasız bir portre çizen İvan, büyük hırsları olan ve intikam duygusu oldukça yüksek bir Rus lideriydi.
Kaynak: IV. İvan (Rusya)
F. Scott Fitzgerald'ın çok yakından tanıdığı sinema dünyasının acımasız iç yüzünün ortaya serildiği romanın baş karakteri Monroe Stahr,
Kaynak: Son Düş (roman)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.