Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

acımak ne demek?

 - 4 sözlük, 7 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

acımak anlamı
(I) (nsz) Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak: Yağ acıdı.
acımak anlamı
(II) (nsz) Acılı, ağrılı olmak.
acımak anlamı
(III) (-e) 1. Merhamet etmek: "Yarını ne olacak dünyamızın / Biz yaşımızı başımızı aldık / Allah çocuklarımıza acısın" -C. S. Tarancı. 2. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek.

Tarama Sözlüğü

acımak anlamı
Eziyet görmek, canı yanmak.

Türkçe - İngilizce

acımak anlamı
fiil
1) pity
2) pity
3) smart
4) feel sorry for
5) hurt
6) ache
7) sting
8) deplore
9) bite
10) be sorry for
11) feel pity for
12) commiserate
13) have mercy
14) relent
15) rue
16) have compassion
17) sympathize
18) feel for

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

acımak anlamı
Sevmek, okşamak: Gel evlâdım, seni acıyayım.

Çavuşköy *Babaeski -Kırıkkale

acımak anlamı
Tarlalarda biten acı, sütlü bir ot.

Dereçine *Sultandağı Afyon

acımak eş anlamlısı

acılı
sf. 1. Acı katılmış olan: Acılı tarhana. 2. mec. Acısı olan, kederli: "Pek acılı bir geçmişi bulunan roman kahramanım burada bütün dertlerinden kurtulur." -A. Ağaoğlu.

"acımak" için örnek kullanımlar

İyilik değil hizmet, acımak değil merhamet diyerek devam etmeliyiz.
Do not favor the service, he must continue to have mercy is not smart.
Kaynak: timeturk.com
60 yaşındaki insanın telefonunu çalana acımak ' cevabını verdi.
60-year-old man plays the smart phone 'replied.
Kaynak: haberdar.com
Acımak, üzüntü duymak ve zayıfın, garibin, zavallının yardımına koşmak, mükemmel bir şekilde merhamet etmek, merhametli olmak olarak dile getirilebilir.
Pity, sadness, hear, and the weak, oddly enough, a loser succor, a perfect way to mercy, be merciful, be expressed as.
Kaynak: sentezhaber.com
Fakat Aydın Doğan'ın adamları muhalefet yapabilmek amacıyla böyle zırvalardan medet umacak kadar yerlere düştülerse onlara değil kızmak, acımak da yersizdir.
But Aydin Dogan's men would hope to seek help from the opposition in order to make up places such tripe düştülerse not be mad at them, pity the unfortunate.
Kaynak: sabah.com.tr
Herkes kendi ayakları üzerinde durmak zorundadır, düşene acımak yoktur; bencillik, rekabet ve ahlaksızlık kolkola gider. Güçlü olanın
Kaynak: Chicago Mezbahaları
Vermek Aktarılmak : Bayılmak Aykınmak : Kaymak Gıcılamak : Kağnının çıkardığı ses Varazaları ağırmak : Her tarafı acımak Gidişmek : Kaşınmak
Kaynak: Keteniği, Reşadiye

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.