Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

acıma ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

acıma anlamı İng. pity Osm. merhamet
Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü.

Güncel Türkçe Sözlük

acıma anlamı
is. 1. Acımak işi veya durumu. 2. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?" -H. R. Gürpınar.

Türkçe - İngilizce

acıma anlamı
isim
1) pity
2) compassion
3) sympathy
4) pathos
5) aching
6) commiseration
7) ruth
8) feeling

acıma eş anlamlısı

merhamet
is. Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.

"acıma" için örnek kullanımlar

Kanal D'nin yeni dizisi içimizdeki acıma duygusunu depreştirdi.
Channel D's new series depreştirdi in us a sense of pity.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Acıma duygusu, merhamet duygusu eksik olunca şiddete çok rahat başvurulabiliyor.
Pity, lacking a sense of compassion when violence başvurulabiliyor very comfortable.
Kaynak: kadinhaberleri.net
Hiçbir acıma, hiçbir duyarlık ruhlarını sarsmıyordu.
No compassion, no sensitivity sarsmıyordu souls.
Kaynak: evrensel.net
Projemiz, merhamet ve acıma duygusuna yer vermeden, şefkate dayalı faaliyetler olacak.
Our project is in the making sense of compassion and pity, compassion will be based activities.
Kaynak: haberler.com
Kendine acıma, bir insanın durumunu kabullenememesi ve etrafındaki olaylara uyum gösterememesi halinde ortaya çıkan bir duygudur.
Kaynak: Kendine acıma
Merhamet, sözlüklerde “bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmakta
Kaynak: Merhamet
Eser küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusu olmayan bir öğretmeninin babasının vefatından sonra onun günlüğü okuyarak
Kaynak: Acımak (roman)
Rahim, Döl yatağı, acıma, esirgeme gibi anlamlara gelen Arapça kökenli sözcük. Aynı zamanda erkeklere verilen bir isimdir. Rahim , kadın
Kaynak: Rahim (anlam ayrımı)
Merhamet , acıma duygusudur. Ayrıca şu anlamlara gelebilir, Merhamet (film, 1959), 1959 yapımı Türk filmi. Merhamet (film, 1967), 1967
Kaynak: Merhamet (anlam ayrımı)
Romanın ana teması diğer Dostoyevski romanlarında olduğu gibi "acıma" dır. Eserin ortaya çıkışı ilginçtir: Yazar eseri bitirir bitirmez bir
Kaynak: İnsancıklar
Devleti yöneten prensin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir kenara bırakarak devleti yönetmesi gerektiğini belirtmiştir.
Kaynak: Makyavelizm
bir hareketin taklidi idi".Aristoteles'e göre tragedyaanın göreviseyirciye acıma ve korku duyguları aşılayarak "ruhu tutkulardan" arıtmaktır.
Kaynak: Antik Yunan tiyatrosu
Kapalı metinler ise, okuma serüveni boyunca okuyucuyu önceden belirlenmiş bir yol boyunca yürütmeyi, acıma veya korku , heyecan veya
Kaynak: Açık metin
Tritagonist, oyunun en itici karakterlerinden birini oluşturmasına karşın ana karakter için acıma ve beğeni duygularının oluşmasına
Kaynak: Üçüncü oyuncu
Şiirinde, köylülere acıma duygusundan, Makedonyalıların mücadelelerinden ve sürgündeki Ermeniler in acılarından esinlenen temalara ağırlık
Kaynak: Peyo Yavorov
Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid -9) Tevbe kabulü ve mağfiret istemek
Kaynak: Sekine
Bütün bu umutsuzlukla birlikte içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına yansıttı. Türk dostu Pierre Loti
Kaynak: Pierre Loti
Musa ibn Meymun'un listesi: Putpereste acıma. Tesniye | 13:8 Putperesti koruma. Tesniye | 13:8 Putperesti savunmak için birşey söyleme
Kaynak: 613 Mitsvot
"Sanat sanat içindir" tezini savunan bu yazarlar aşk ve acıma gibi konuları işledi. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli romancısı
Kaynak: Türk edebiyatında roman
Onur'a büyük bir aşkla, Ayhan'a da acıma ve sevgi ile bağlı olan Suna, sonunda ikisini de hayatından çıkarır. Dış bağlantılar
Kaynak: Ölü Erkek Kuşlar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.