Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

iyye ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

iyye anlamı
Kadın.

-Konya

"iyye" için örnek kullanımlar

citoyen français (Doğa Yasası veya Fransız Vatandaşının İlmihâli) adlı eserini, Nevâmîs-i Tabî‘iyye (Doğa Yasaları, İstanbul) adıyla çevirisi .
Kaynak: Hoca Tahsin Efendi
Doğa bilimleri açısından en değerli eserlerinden birisi “Ulûm-ı Tabî‘iyye Lûgati” (Manastır 1911) adlı ansiklopedik eserdir.
Kaynak: Suphi Ethem
Tarihte ilk geçen kayit Şeyhler nahiyesi Şer iyye sicili örneklerinde;aşağıdaki şekilde bir kayda rastlanmaktadır. Veraset Hücceti
Kaynak: Gölköprü, Karasu
eşrâf'ın imzası ile tamamlanan atama mektuplarının, Isparta Şer‛iyye siciline kaydedilmesi ile birlikte atama işlemi de tamamlanmış olmaktaydı.
Kaynak: Nakîbü'l eşrâf
Yukarıda saydığımız resmî masrafların haricinde, bazı kadılar oluyordu ki mahkemeye gelen davacı ve davalılardan hüccet-i şer‛iyye,
Kaynak: Kadı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.