Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

katışık ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

katışık anlamı İng. impure Alm. unrein Fr. impur
İçinde ya da yapısında katışkı bulunan.

Güncel Türkçe Sözlük

katışık anlamı
sf. İçine başka şeyler karışmış olan, karışık, karma, mahlut.

Türkçe - İngilizce

katışık anlamı
sıfat
1) impure
2) mixed
3) base

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

katışık anlamı
Başkasının sürüsünde malı, hayvanı olan kişi.

Söğüt -Denizli

katışık anlamı
Karışık, karma.

*Düzce -Bolu
*Merzifon -Amasya
-Gaziantep
*Bor -Niğde

katışık eş anlamlısı

karışık
sf. 1. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: Karışık salata. 2. Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız. 3. Saf olmayan: Karışık süt. 4. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!" -N. Cumalı. 5. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın." -P. Safa. 6. hlk. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.
karma
is. 1. Karmak işi. 2. sf. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit: Karma aşı. Karma futbol takımı.
mahlut
sf. (l ince okunur) esk. 1. Katışık. 2. is. kim. Karışım.

"katışık" için örnek kullanımlar

Yalnız kullanımında zehirli özellik gösterebilmesi ve çabuk reaksyona girmesi sebebiyle genelde katışık olarak kullanılır. Hekzogen,
Kaynak: RDX
Doğal olarak nadir bulunan bir kuvars çeşidi olan sitrinin renginin kaynağı yapısındaki demir katışık ları; hematit veya limonit tir.
Kaynak: Sitrin
farklı olarak, Dor öğeleri ile katışık Aiol lehçesinde; Monodik te denilen tek bir ozanın lir ile söylediği şiir biçiminde eserler vermiştir.
Kaynak: Sappho
Bir mısra heksameter, bir mısra pentameter olan sıralardan katışık bir şiir çeşitidir. Elegeia ilkin İyonya'da doğmuştur. Ele aldığı
Kaynak: Lirik şiir
Bu katışık maddeler buz içindeki mikroskopik sıvı ceplerde birikir ve bu birikme moleküllerin daha sık birbirleriyle çarpışmasına neden
Kaynak: Abiyogenez

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.