Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kâtiplik ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kâtiplik, -ği anlamı
is. Sekreterlik, yazmanlık: "Zaten nasıl oldu da Fakir Komitesi kâtipliğine girebildiniz." -N. Hikmet.

Türkçe - İngilizce

kâtiplik anlamı
isim
1) clerkship

kâtiplik eş anlamlısı

sekreterlik
is. 1. Sekreterin görevi, yazmanlık, kâtiplik. 2. Bir veya daha çok sekreterin çalıştığı yer, büro.
yazmanlık
is. 1. Yazmanın görevi. 2. Yazmanın makamı, kâtiplik, sekreterlik.

"kâtiplik" için örnek kullanımlar

zamanında kâtiplik yapanbirinin soy adı kanunu çıktığı zaman senin soy adın neolsun diye sorduklarında uzun yıllardır kâtiplik yaptığı için
Kaynak: Uluköy, Çaycuma
Parasını çaldırıp maddi sıkıntı içine girince arzuhalcılık ve daha sonra adliyede kâtiplik gibi farklı işlerde çalıştı. Ermeni asıllı bir
Kaynak: İbrahim Çallı
gazeteci Mahmut Necmettin Deliorman'ın yeni harflerle çıkarmaya başladığı "Deliorman Gazetesi"nde kâtiplik yaparken, mürettipliğini de öğrendi.
Kaynak: Mehmet Türker Acaroğlu
Dış temsilciliklerde kâtiplik, başkatiplik yaptı. Bükreş büyükelçiliği müsteşarlığından Basın ve Yayın genel müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: Selim Rauf Sarper
Aşçılık, Sütçü Yamaklığı, Kunduracı Çıraklığı, Gazetecilik, inşaat İşçiliği, Fresecilik, Pedalcılık Kalorifercilik, kâtiplik ve İstanbul
Kaynak: Muzaffer Buyrukçu
Ardından İstanbul 'a gitti ve çeşitli yerlerde kâtiplik yaptı. Divan şiiri türünde yazdığı şiirler ve kasidelerle tanındı. Daha sonra
Kaynak: Bayburtlu Zihni
memur u olduğu, kendisinin de bir süre Muvahhidler 'den bir emir in sekreterliği ile Granada valisinin nezninde kâtiplik yaptığı bilinmektedir.
Kaynak: İbn-i Cübeyr
Öğrenimini tamamladıktan sonra, kâtiplik göreviyle İstanbul , Belgrad , Mısır ve Rodos 'ta bulundu. 1582 yılında Mısır'dan Yemen'e
Kaynak: Latîfî
Mabeyin Katipliğine alınmış ve 14 yıl süreyle II. Abdülhamit 'e sarayda kâtiplik hizmeti vermiştir. İttihat ve Teraki Cemiyeti 'nin en
Kaynak: Ahmet Reşit Rey
Seferberlikte, bir süre kâtiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. Hastalığı nedeniyle emekliye ayrıldı (1918). Cumhuriyetten sonra
Kaynak: Osman Cemal Kaygılı
1974-1980 Yılları arasında Anayasa Mahkemesi 'nde baş kâtiplik ve idarecilik yaptı. 1974-1986 yılları arasında Yibitaş Holding bünyesinde
Kaynak: Yusuf Başer (belediye başkanı)
Önce Kavala 'da bir avukatın yanında kâtiplik etmiş, ardından Selanik'te avukatlık yapan Manyasîzâde Refik Bey'in yazıhanesine kâtip
Kaynak: İsak Varon
1909 yılında Maarif idaresine girerek çeşitli kalemlerde kâtiplik görevinde bulundu. Bu arada vilayet gazetesini ve 1908'de Meşrutiyetin
Kaynak: Mustafa Akif Tütenk
Öğrenimini Mısır'da tamamladıktan sonra önce babasının yanında maiyet memurluğu; sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa 'nın özel kaleminde kâtiplik yaptı.
Kaynak: Abdüllatif Suphi Paşa
İlkokulu Abdi Hafız Mahalle Mektebi 'nde okumuştur. Selanik 'te Evkaf İdaresi 'nde kâtiplik, sonra da Gümrük Muhafaza Teşkilatı 'nda gümrük
Kaynak: Ali Rıza Efendi
İbn Miskeveyh dönemin önemli isimlerinin yanında kâtiplik ve kütüphanecilik yaptı. İlk önce vezir Ebu'l-Fadl İbnu'l Amîd 'in kütüphane
Kaynak: İbn Miskeveyh

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.