Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

katiyen ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

katiyen anlamı
zf. (kati'yen) 1. Hiçbir zaman, asla: "Yalnız tansiyon fevkalade. Katiyen et yememesi lazım." -N. Hikmet. 2. Kesinlikle: "Bu firar meselesine katiyen inanamıyor, akıl sır erdiremiyordum." -S. M. Alus.

Türkçe - İngilizce

katiyen anlamı
zarf
1) never
2) by no means
3) not at all
4) nohow
5) no way
6) not a whit
7) no whit
8) absolutely not
9) nothing
10) in no degree
11) in no wise
12) on no account
13) by no manner of means

katiyen eş anlamlısı

kesinlikle
zf. (kesinli'kle) Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi." -T. Buğra.

"katiyen" için örnek kullanımlar

Şunu net söylüyorum ki benim 'bip' diye bir şey ağzımdan katiyen çıkmadı, böyle bir şey söylemedim.
I'm clear that my 'beep' did not whit no such thing as out of my mouth, I did not say such a thing.
Kaynak: sabah.com.tr
Yerlikaya, ''Ben inanıyorum, asla ve katiyen olimpiyattan çıkarılmak gibi birşey söz konusu olmayacak'' ifadesini kullandı.
Yerlikaya,'' I believe that something like this will never and by no means removed Olympics,'' he said.
Kaynak: trtspor.com.tr
Katiyen değil!
Not a whit!
Kaynak: gazetea24.com
Müsadere, angarya, işkence, her nevi eziyet katiyen ve külliyen memnudur. Grup ileri gelenlerinin Meclis konuşmalarından alınan aşağıdaki
Kaynak: İkinci Grup
dek Eru'nun kılavuzunu izleyen elf kabilesi Vanyar, en üstün elfler olarak tarihe geçti ve bu topluluk Orta Dünya'ya bir daha katiyen dönmedi.
Kaynak: Orta Dünya
Fakat bu mahkûm sarhoş olmasına rağmen katiyen buna razı olamıyacağını açıkca bildirir. Fakat Claudiyo'nun şansı yaver gidip hapisanede
Kaynak: Kısasa Kısas
alıp muhafaza etmekle beraber, aynı varlık tarafından birbirini sonsuz şekilde takip eden hayatlar yaşanabileceğini katiyen kabul etmiyordu.
Kaynak: Brahmanizm
Bizim oraya neden gittiğimizi kimse katiyen bilmiyordu. Ne kumandanlar ne başkası. Bu gizli görev iptal olunca, normal tabura katıldı.
Kaynak: Yakup Satar
Sindarin dilinde türetilmiş Romenor ismi Güneş Ülkesi kastedilerek kullanılmışsa da Tolkien'in yazılarında katiyen böyle bir isimlendirme geçmez.
Kaynak: Arda'da ikincil yerler
Yani Müslüman Pomak Türklerinin Bulgarlıkla ve Bulgar etnik menşei ile ve diğer balkanlı yunan ve slav unsurları ile katiyen etnik ve
Kaynak: Orhaniye, Keşan
Fuhşiyat ise katiyen bulunmaz, yardımlaşma sureti ile en ağır işler kolayca halledilir. Pekmez kaynatma, Bulgur kaynatma ve yufka ekmek
Kaynak: Kalkancık, Kocasinan
2004) The Grammar Bible, "modern İngilizce noktalama sisteminin katiyen basit olmadığını" belirtir. Esasları tamamıyla içeren bir kitabın
Kaynak: Cümle aralığı
çoktan beri teraküm etmiş olan adavetlerin bu vesile ile infilak ederek katiyen arzu etmediği suistimallere sebep olduğu, birçok memurun
Kaynak: Ermeni Kırımı
Aras Nehri'nin cenubuna ise katiyen hâkim olamadılar. Ben hududun dağlardan değil, Aras Nehri'nden geçmesini teklif ettim ve zannediyorum
Kaynak: Iğdır
Tarihçe: Haşlanmış etin suyu katiyen ziyan edilmezdi. Bu et suyundan köyümüzde ıslama olarak bilinen bir ekmek yemeği yapılırdı.
Kaynak: Çoğullu, Gerede

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.