Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

katiyetle ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

katiyetle anlamı
zf. (katiye'tle) Kesinlikle: "Cesurane ve daha ziyade ısrara bırakmayan bir katiyetle yalan söyledim." -H. Z. Uşaklıgil.

katiyetle eş anlamlısı

kesinlikle
zf. (kesinli'kle) Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi." -T. Buğra.

"katiyetle" için örnek kullanımlar

Richard'ın kız kardeşi de Hristiyan olmayan biriyle yeni evlilik yapmaya katiyetle aleyhtardı. Ama Richard bu teklifinde ciddi idi.
Kaynak: Üçüncü Haçlı Seferi
Daha önce Emevi hanedanı ve Emeviler Arap olmayanların ve İslam dininde olmayanların ordularina alınmasına katiyetle aleyhtardılar.
Kaynak: Seffah (Abbasi)
Ancak Sedat, evde genç kız olduğu gerekçesiyle katiyetle karşı çıkar. 5. Bölümde Ece ve Arzu tarafından gizlice eve alınır ve üst kattaki
Kaynak: Eyvah Babam
Hicaz'a ve Mekke ve Medine'ye yeni bir ordu gönderip isyanı bastırmayi katiyetle reddetti. Hicaz'daki Abdullah bin Zübeyr'e bir elçi
Kaynak: II. Muaviye
İmparatorluğu'nun hangi devresine tekabül ettiği veya daha eski başka bir medeniyete işaret edip etmediği arkeolojik bir katiyetle tespit edilmiş değildir.
Kaynak: Erdemli, Düzce
Örneğin Doğu Kilisesi papazlarının evlenme imkânı bulunmaktaydı; ama Roma kilisesi papazlarının evlenemeleri katiyetle yasaklanmıştı.
Kaynak: II. Justinianos
olduğu Göllü Baru köyünün dahi bir göl ortasında eski bir ada şehri olduğu şüpheyi kaldiran bir katiyetle eski Suşehrinin yerine şahitlik ediyor.
Kaynak: Aşağıtepecik, Gölova
Bu halde Radames'in idama mahkûm edileceğinden emin olan Amneris, ondan kendini savunmasını ister; fakat bunu da Radames katiyetle
Kaynak: Aida
Aldigi tedbirlerin iyi olup olmadigini kendinden baska kimsenin yargilayamiyacagina katiyetle inanmisti. Mavrikios boylece kendinin kayitsiz
Kaynak: Mavrikios
istemezken Yahudi kanunlarında bununla ilgili bir bilgi yoktur Ölümden sonra dövmenin herhangi bir şekilde kaldırılması da katiyetle yasaktır.
Kaynak: Yahudilikte matem

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.