Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kayaç ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

kayaç anlamı İng. roch Osm. külte, sahre Alm. Gestein Fr. roche
Yerkabuğunu, katmanlar ya da yığınlar durumunda oluşturan, ayrımlı bileşim ve oluşumdaki katı özdeklerin tümüne verilen genel ad.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

kayaç anlamı İng. Rocks Osm. Sahre Alm. Gestein Fr. roches
Bir ya da birkaç mineralin topluluğu olup, doğada büyük yerler tutan, yerkabuğunun yapı gereci.

Güncel Türkçe Sözlük

kayaç, -cı anlamı
is. min. Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

kayaç eş anlamlısı

külte
is. 1. Külçe. 2. jeol. Kayaç. 3. hlk. Demet, bağlam.
porfir
is. min. Kayaç.

"kayaç" için örnek kullanımlar

Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar , metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları ) biri olan tortul kayaçlar,
Kaynak: Tortul kayaçlar
Kaya gazı ya da kayaç gazı, şeyl gazı, Devonik şeyl doğal gaz, organik madde yönünden zengin kil ile kuvars ve kalsit minerallerinden
Kaynak: Kaya gazı
Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaç tır. Kömür (taşkömürü)
Kaynak: Kömür
Kireçtaşı; kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat tuzundan oluşan tortul bir kayaç tır. Kireç taşının diğer adı kalker dir.
Kaynak: Kireç taşı
Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaç ların, başta akarsu lar olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden
Kaynak: Erozyon
Karst, kayaç ların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi. Karstik şekil : Aşınıma karşı dirençsiz, kolay
Kaynak: Karst
Karbonifer Dönem, Paleozoik zaman ın beşinci alt bölümü olarak Karbonifer kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir.
Kaynak: Karbonifer
Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaç lardır. Özellikleri: Andezitleri de daha
Kaynak: Andezit
Devoniyen Dönem, Paleozoik zaman ın dördüncü alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir.
Kaynak: Devoniyen
Permiyen Dönem, Paleozoik zaman ın altıncı alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir.
Kaynak: Permiyen
Kambriyen dönem, Paleozoik zaman ın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan
Kaynak: Kambriyen dönem
Magmatik kayaçlar. Magma nın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür.
Kaynak: Magmatik kayaçlar
Ponza volkan ik bir kayaç türü. Türkçe'de pomza taşı, sünger taşı, köpüktaşı, topuk taşı, hışırtaşı, nasırtaşı, küvek gibi adlarla bilinir
Kaynak: Ponza
Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaç ların doğal tarihiyle uğraşan
Kaynak: Petroloji
Petrografi, doğa da varolan kayaç ların mineral lerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya
Kaynak: Petrografi
Proterozoik Devir, Kambriyen öncesi dönemde oluşan kayaç katmanlarının daha üstte yer alan bölümüdür. Kambriyen Öncesi Devir 'in son alt
Kaynak: Proterozoik Devir
Grena, başkalaşmış kayaç larda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur. Grena (süleyman taşı da denir) grubunun yerel
Kaynak: Garnet
Ordovisyen Dönem, Paleozoik zaman ın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir.
Kaynak: Ordovisyen

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.